PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


การ export apk ใน phonegap แบบต่างๆ

05 June 2015 By Ninenik Narkdee
keystore phonegap export apk google play publish apk

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ keystore phonegap export apk google play publish apkเนื้อหาในส่วนนี้เราจะทำงานในส่วนของ command line
ในที่นี้ path Project ต่างๆ ของเราจะอยู่ที่ C:\phonegap>
 
สมมติเราสร้าง app หนึ่งขึ้นมาชื่อ app ว่า DemoApk ในโฟลเดอร์ Project ว่า
demoapk (ใช้ตัวเล็กหมด) เราสร้าง app project ด้วย phonegap ดังนี้
 
phonegap create demoapk com.example.demoapk DemoApk
 


 
 
หลังจากสร้าง Project มาแล้วเราจะได้โฟลเดอร์ พร้อมไฟล์สำหรับใช้งานใน
Project ตามโครงตามรูป
 


 
 
จากนั้นให้เราเข้าไปในโฟลเดอร์ของ Project เพื่อพร้อมทำงานส่วนอื่นต่อ
 
C:\phonegap>cd demoapk
 
ตอนนี้เราจะอยู่ที่
 
C:\phonegap\demoapk>
 
 
การ export ไฟล์ apk แบบที่ 1
ต่อไปเรามาดูคำสั่งในการ export ไฟล์ apk แบบที่ 1
คือการ export เพื่อนำไฟล์มาทดสอบใช้งานที่เครื่องมือถือ (ยังไม่ใช่ สำหรับ publish สำหรับ google play)
ใช้คำสั่งต่อไปนี้
 
C:\phonegap\demoapk>phonegap build android
 


 
 
เราจะได้ไฟล์ นามสกุล apk ที่ชื่อ CordovaApp-debug.apk
อยู่ใน path โฟลเดอร์ตามนี้
 
C:\phonegap\demoapk\platforms\android\ant-build
 


 
 
ไฟล์ CordovaApp-debug.apk นี้เราสามารถนำปติดตั้งลงเครื่องเพื่อทดสอบ
การทำงานของ app เราได้
 
 
 
 
 
การ export ไฟล์ apk แบบที่ 2
คือการ export เพื่อนำไฟล์ไปใช้ สำหรับ publish เพื่อเผยแพร่ใน google play
ใช้คำสั่งต่อไปนี้
 
C:\phonegap\demoapk>phonegap build --release android
 

 
 
 
เราจะได้ไฟล์ นามสกุล apk ที่ชื่อ CordovaApp-release-unsigned.apk
อยู่ใน path โฟลเดอร์ตามนี้
 
C:\phonegap\demoapk\platforms\android\ant-build
 
 
 
ไฟล์ CordovaApp-release-unsigned.apk นี้เราไม่สามารถนำไปติดตั้งได้เลย
ไม่เหมือนในการ export ไฟล์ apk แบบแรก ดังนั้นเราต้องทำการ signed ไฟล์นี้ก่อน
ความหมายก็คล้ายการลงทะเบียนใบรับรองไฟล์ apk นี้ก่อน ถึงจะสามารถนำไปติดตั้งได้
ซึ่งเราต้องใช้งาน keystore ไฟล์ ในการ signed apk ก่อนจึงจะสามารถนำไปใช้ใน 
google play หรือติดตั้งได้
 
เราจะมาดูเกี่ยวกับ keystore ในตอนหน้า
 


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับบริการเว็บ server web hosting
บริการเว็บ server web hosting
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: export apk phonegap google play keystore publish apk
เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอินหริอ สมัครสมาชิก และล็อกอิน ด้วย Facebook
URL สำหรับอ้างอิง