กำหนดข้อความเริ่มต้นให้กับ input text ด้วย jquery อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ข้อความ jquery

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ข้อความ jqueryHTML Code

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
  คำค้น
  <input name="mykeyword" type="text" id="mykeyword" size="50" />
  <input type="submit" name="Submit" value="ค้นหา" />
</form>

Javascript Code

<script language="javascript" src="js/jquery-1.2.6.min.js"></script>
<script type="text/javascript"> 
$(function(){
	var objSet="#mykeyword";
	var objSetText="พิมพ์ข้อความที่นี่";
	if($(objSet).val()==""){
			$(objSet).val(objSetText);
	}	
	$(objSet).focus(function(){
		if($(objSet).val()==objSetText){
				$(objSet).val("");
		}	
	}).blur(function(){
		if($(objSet).val()==""){
				$(objSet).val(objSetText);
		}	
	});
});
</script>


ตัวอย่าง

คำค้น


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ