PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


กำหนดข้อความเริ่มต้นให้กับ input text ด้วย jquery อย่างง่าย

26 March 2009 By Ninenik Narkdee
jquery ข้อความ

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jquery ข้อความHTML Code

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
  คำค้น
  <input name="mykeyword" type="text" id="mykeyword" size="50" />
  <input type="submit" name="Submit" value="ค้นหา" />
</form>

Javascript Code

<script language="javascript" src="js/jquery-1.2.6.min.js"></script>
<script type="text/javascript"> 
$(function(){
	var objSet="#mykeyword";
	var objSetText="พิมพ์ข้อความที่นี่";
	if($(objSet).val()==""){
			$(objSet).val(objSetText);
	}	
	$(objSet).focus(function(){
		if($(objSet).val()==objSetText){
				$(objSet).val("");
		}	
	}).blur(function(){
		if($(objSet).val()==""){
				$(objSet).val(objSetText);
		}	
	});
});
</script>


ตัวอย่าง

คำค้น


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: jquery ข้อความURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ