กำหนด path ตัวแปร cookie ด้วย php ตอนที่ 3

25 September 2013 By Ninenik Narkdee
cookie php cookie php path

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ cookie php cookie php pathการกำนหด path บน server สำหรับใช้งานตัวแปร cookie โดยปกติแล้ว

หาก ไม่มีการกำหนด path ตามตัวอย่างด้านล่าง

 

<?php
if(!isset($_COOKIE["cookie1"])){ // เช็คว่ามีตัวแปรนี้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",time()+3600);  // กำหนดตัวแปร		
}
?>

ตัวแปร cookie ที่มีการกำหนดขึ้นมา จะสามารถเรียกใช้งานได้เฉพาะ ใน folder ที่มีการกำหนดค่าและ sub folder ทั้งหมดที่อยู่ด้านใน

 

ศึกษากรณีตัวอย่างต่อไปนี้

 

กรณีที่ 1 โดนเมนชื่อ www.ninenik.com

มีการกำหนดตัวแปร cookie แบบ ไม่ได้มีการกำหนด path 

ในไฟล์ชื่อ www.ninenik.com/demo/test_cookie.php 

 

ตัวแปร cookie กรณีที่ 1 จะสามารถเรียกใช้งานได้เฉพาะใน folder demo 

และ sub folder ด้านใน

 

กรณีที่ 2 มีการกำหนดตัวแปร cookie แบบ ไม่ได้กำหนด path 

ไว้ที่ root ของเว็บไซต์

เช่นไว้ที่ไฟล์ชื่อ www.ninenik.com/test_cookie.php 

 

ตัวแปร cookie กรณีที่ 2  จะสามารถเรียกใช้งานได้ในทุกส่วนของของเว็บไซต์ หรือ โดเมนนั้นๆ

 

กรณีที่ 3 โดนเมนชื่อ www.ninenik.com

มีการกำหนดตัวแปร cookie แบบ มีการกำหนด path 

ไว้ในไฟล์ www.ninenik.com/test_cookie.php ตามโค้ดด้านล่าง

 

<?php
if(!isset($_COOKIE["cookie1"])){ // เช็คว่ามีตัวแปรนี้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",time()+3600,"/demo/");  // กำหนดตัวแปร		
}
?>

 

 

ค่าตัวแปร cookie กรณีที่ 3  ที่มีการกำหนด path จะสามารถเรียกใช้งาน ได้เหมือนกับ กรณีที่ 1

 

กรณีที่ 4 โดนเมนชื่อ www.ninenik.com

มีการกำหนดตัวแปร cookie แบบ มีการกำหนด path 

ไว้ในไฟล์ www.ninenik.com/test_cookie.php ตามโค้ดด้านล่าง

 

<?php
if(!isset($_COOKIE["cookie1"])){ // เช็คว่ามีตัวแปรนี้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",time()+3600,"/");  // กำหนดตัวแปร		
}
?>

 

 

ค่าตัวแปร cookie กรณีที่ 4 ที่มีการกำหนด path จะสามารถเรียกใช้งาน ได้เหมือนกับ กรณีที่ 2อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: php cookie cookie path phpURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ