ขยายขนาดความสูงของ iframe ตามความสูงของเพจที่แสดง ด้วย jQuery

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ความสูง jquery iframe

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ความสูง jquery iframeตัวอย่าง ลิ้งค์ที่ 1 ลิ้งค์ที่ 2 ลิ้งค์ที่ 3

เมื่อคลิกที่ลิ้งค์ ทั้งสาม ขนาดความสูงของ iframe จะขยายตามขนาดของ เพจที่เปิด


กำหนด iframe ในไฟล์หลัก ส่วนที่สำคัญคือการกำหนด id ของ iframe สำหรับใช้ในการเรียกใช้

<iframe name="myIframe"
 id="myIframe" src="pagecontent.html" width="600" height="100" frameborder="0"
 scrolling="no"></iframe>

แทรกโค้ต jQuery ในไฟล์เนื้อหาที่โหลดจาก iframe ในที่นี้คือ pagecontent.html

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.min.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
 function sizeFrame() {
$("#myIframe", top.document).css({ height: 0 });
// กำหนดความสูงของ iframe ให้เท่ากับ 0
var heightDiv=$(document).height(); 
// หาความสูงของเพจ pagecontent.html
$("#myIframe", top.document).height(heightDiv); 
// กำหนดความสูงของ iframe ให้เท่ากับความสูงของ pagecontent.html
}
$(function(){
     sizeFrame(); 
     // เรียกใช้ฟังก์ขันเมื่อไฟล์ pagecontent.html โหลดเสร็จแล้ว
     $("#myIframe").load(sizeFrame); 
     // เรียกใช้ฟังก์ขันเมื่อ iframe โหลด ไฟล์ pagecontent.html
});
</script>กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ