คำสั่ง SQL AND OR

13 October 2008 By Ninenik Narkdee
and mysql or sql

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ and mysql or sqlSELECT "column_name"
FROM "table_name"
WHERE "simple condition"
{[AND|OR] "simple condition"}+

ตาราง Store_Information

store_name Sales Date
Los Angeles $1500 Jan-05-1999
San Diego $250 Jan-07-1999
San Francisco $300 Jan-08-1999
Boston $700 Jan-08-1999

การใช้งาน

SELECT store_name
FROM Store_Information
WHERE Sales > 1000
OR (Sales < 500 AND Sales > 275)
ผลลัพธิ์ที่ได้
store_name Sales Date
Los Angeles $1500 Jan-05-1999
San Francisco $300 Jan-08-1999

 เพียงกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: mysql or sql andURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ