คำสั่ง SQL BETWEEN

13 October 2008 By Ninenik Narkdee
mysql between sql

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ mysql between sqlSELECT "column_name"
FROM "table_name"
WHERE "column_name" BETWEEN 'value1' AND 'value2'

ตาราง Store_Information

store_name Sales Date
Los Angeles $1500 Jan-05-1999
San Diego $250 Jan-07-1999
San Francisco $300 Jan-08-1999
Boston $700 Jan-08-1999

การใช้งาน

SELECT *
FROM Store_Information
WHERE Date BETWEEN 'Jan-06-1999' AND 'Jan-10-1999'
ผลลัพธิ์ที่ได้
store_name Sales Date
San Diego $250 Jan-07-1999
San Francisco $300 Jan-08-1999
Boston $700 Jan-08-1999

 เพียงกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: mysql between sqlURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ