ง่ายๆ กับการลดช่องว่างในข้อความด้วย php

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php ช่องว่าง

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php ช่องว่างถ้าต้องการเอา่ช่องว่างทั้งหมด หรือบางส่วน ออกจากข้อความ สามารถทำได้ดังนี้
กรณีการต้ดช่องว่างด้านหน้าและด้านหลังออก และกำหนดให้ช่องว่างภายในข้อความเหลือเพียงช่องว่างเดียว

<?php
// กำหนดข้อความ
$str = " ตัวอย่าง  ข้อความ ที่ใช้   ในการทดสอบ  ";
// ใช้ฟังก์ชัน trim ตัดช่องว่าง ด้านหน้าและด้านหลัง
// ลดจำนวนช่องว่างภายในข้อความ
// ผลลัพธ์ที่ได้ "ตัวอย่าง ข้อความ ที่ใช้ ในการทดสอบ"
$newStr = preg_replace('/[[:space:]]+/', ' ', trim($str));
echo $newStr;
?>

กรณีการต้ดช่องว่างทั้งหมดออกจากข้อความ

<p>กรณีการต้ดช่องว่างทั้งหมดออกจากข้อความ</p>
<?php
// กำหนดข้อความ
$str = " ตัวอย่าง  ข้อความ ที่ใช้   ในการทดสอบ  ";
// ใช้ฟังก์ชัน trim ตัดช่องว่าง ด้านหน้าและด้านหลัง
// ตัดช่องว่างภายในข้อความออกทั้งหมด
// ผลลัพธ์ที่ได้ "ตัวอย่างข้อความที่ใช้ในการทดสอบ"
$newStr = preg_replace('/[[:space:]]+/', '', trim($str));
echo $newStr;
?>กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ