จัดข้อความยาว ให้อยู่ในกรอบ ด้วย css break word

เขียนเมื่อ 11 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
css break word ข้อความยาว

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ css break word ข้อความยาวการจัดตัวอักษรที่เป็นข้อความต่อเนื่องยาวติดกัน ในกรณีแสดงใน
พื้นที่ที่กำหนดขอบเขตการแสดง จะเจอกับปัญหา ข้อความล้นออก
นอกกรอบ ที่ต้องการ ดูตัวอย่าง ประกอบ

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh


hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

css สำหรับใช้กำหนด ให้ข้อความแสดงในกรอบ ตามรูปที่ 2

word-wrap:break-word;

ตัวอย่างโค้ดทดสอบทั้งหมด
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
<style type="text/css">
div#mylayout_1{
	display:block;
	width:100px;
	border:1px solid #09C;	
	background-color:#FCC;
}
div#mylayout_2{
	display:block;
	width:100px;
	border:1px solid #09C;	
	background-color:#CFC;
	word-wrap:break-word;
}
</style>
</head>

<body>


<div id="mylayout_1">
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
</div>
<br />
<br />
<div id="mylayout_2">
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
</div>

</body>
</html>

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ