จัดรูปแบบ MapTypeControlOptions ใน Google Map

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
maptypecontroloptions google map จัดรูปแบบ

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ maptypecontroloptions google map จัดรูปแบบ

ดูแล้ว 9,677 ครั้ง


ส่วนของ MapTypeControlOptions คือส่วนที่แสดงประเภทของแผนที่ ที่ต้องการ โดยปกติ
จะอยู่ทางมุมบนด้านขวา ของแผนที่
การจัดการในส่วนของ MapTypeControlOptions นี้ ทำให้เราสามารถกำหนด รูปแบบของส่วนควมคุม ประเภทของแผนที่ เช่น ตำแหน่ง และ รูปแบบได้

ตำแหน่งต่างประกอบไปด้วย
ภาพประกอบจาก Google

BOTTOM แสดงชิดขอบล่างตรงกลาง
BOTTOM_LEFT แสดงชิดขอบล่างด้านซ้ายต่อหลังจากโลโก้ของ Google
BOTTOM_RIGHT แสดงชิดขอบล่างด้านขวาก่อนคำว่า copyrights
LEFT แสดงชิดขอบข้างด้านซ้ายอยู่ใต้ส่วนอื่นที่ชิดขอบบนซ้ายลงมา
RIGHT แสดงชิดขอบข้างด้านขวาอยู่ใต้ส่วนอื่นที่ชิดขอบบนขวาลงมา
TOP แสดงชิดขอบบนตรงกลาง
TOP_LEFT แสดงชิดขอบบนด้านซ้ายขยับออกจากแนวตรงกลาง
TOP_RIGHT  แสดงชิดขอบบนด้านขวาขยับออกจากแนวตรงกลาง


รูปแบบประกอบไปด้วย
DEFAULT แสดงในแบบมาตรฐานหรือขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามนั้น
DROPDOWN_MENU แสดงลักษณะ Dropdown Menu
HORIZONTAL_BAR แสดงลักษณะมาตรฐาน แถบ bar แนวนอน

ส่วนที่ใช้ในการจัดตำแหน่ง MapTypeControlOptions และรูปแบบ style ในโค้ด
 

	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
		mapTypeId:my_mapTypeId, // กำหนดรูปแบบแผนที่
		mapTypeControlOptions:{ // การจัดรูปแบบส่วนควบคุมประเภทแผนที่
			position:GGM.ControlPosition.TOP, // จัดตำแหน่ง
			style:GGM.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU // จัดรูปแบบ style 
		}
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map

คลิกดูผลลัพธิ์ การจัดตำแหน่ง และรูปแบบต่างๆ

 

        
   
 

 

ตัวอย่างโค้ด

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Google Map API 3 - 01</title>
<style type="text/css">
html { height: 100% }
body { 
	height:100%;
	margin:0;padding:0;
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;
}
/* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
#map_canvas { 
	width:650px;
	height:400px;
	margin:auto;
	margin-top:50px;
}
.mybtTest{
	border:1px solid #999;
	background-color:#000;
	color:#FFF;
	font-weight:bold;
	font-size:10px;
}
.mybtTest2{
	border:1px solid #009;
	background-color:#069;
	color:#FFF;
	font-weight:bold;
	font-size:10px;
}
</style>


</head>

<body>
 <div id="map_canvas"></div>
 <div style="width:650px;text-align:left;margin:auto;">
 <br />
<button class="mybtTest">BOTTOM</button>&nbsp; 
<button class="mybtTest">BOTTOM_LEFT</button>&nbsp;
<button class="mybtTest">BOTTOM_RIGHT</button>&nbsp;
<button class="mybtTest">LEFT</button>&nbsp;
<button class="mybtTest">RIGHT</button>&nbsp;
<button class="mybtTest">TOP</button>&nbsp;
<button class="mybtTest">TOP_LEFT</button>&nbsp;
<button class="mybtTest">TOP_RIGHT</button>&nbsp;
<hr />
<button class="mybtTest2">DEFAULT</button>&nbsp;
<button class="mybtTest2">DROPDOWN_MENU</button>&nbsp;
<button class="mybtTest2">HORIZONTAL_BAR</button>&nbsp;
</div>

 </div> 
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var my_Marker; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว marker
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
	GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
	// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
	var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
	var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
	
	// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
	var my_DivObj=$("#map_canvas")[0]; 

//	ตำแหน่งต่างประกอบไปด้วย
//	BOTTOM	แสดงชิดขอบล่างตรงกลาง
//	BOTTOM_LEFT	แสดงชิดขอบล่างด้านซ้ายต่อหลังจากโลโก้ของ Google
//	BOTTOM_RIGHT	แสดงชิดขอบล่างด้านขวาก่อนคำว่า copyrights 
//	LEFT	แสดงชิดขอบข้างด้านซ้ายอยู่ใต้ส่วนอื่นที่ชิดขอบบนซ้ายลงมา
//	RIGHT	แสดงชิดขอบข้างด้านขวาอยู่ใต้ส่วนอื่นที่ชิดขอบบนขวาลงมา
//	TOP	แสดงชิดขอบบนตรงกลาง
//	TOP_LEFT แสดงชิดขอบบนด้านซ้ายขยับออกจากแนวตรงกลาง
//	TOP_RIGHT แสดงชิดขอบบนด้านขวาขยับออกจากแนวตรงกลาง	

//	รูปแบบประกอบไปด้วย
//	DEFAULT แสดงในแบบมาตรฐานหรือขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามนั้น
//	DROPDOWN_MENU แสดงลักษณะ Dropdown Menu 
//	HORIZONTAL_BAR แสดงลักษณะมาตรฐาน แถบ bar แนวนอน
	
	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
		mapTypeId:my_mapTypeId, // กำหนดรูปแบบแผนที่
		mapTypeControlOptions:{ // การจัดรูปแบบส่วนควบคุมประเภทแผนที่
			position:GGM.ControlPosition.TOP, // จัดตำแหน่ง
			style:GGM.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU // จัดรูปแบบ style 
		}
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
	
	my_Marker = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker
		position: my_Latlng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง
		map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map
//		draggable:true, // กำหนดให้สามารถลากตัว marker นี้ได้
		title:"แสดง title!" // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ
	});

}
var tmpPosition;
var tmpStyle;
$("button.mybtTest").click(function(){
	var mapTypeControlOpt=$(this).text();
	tmpPosition=eval("GGM.ControlPosition."+mapTypeControlOpt);
	map.setOptions({
		mapTypeControlOptions:{
			position:eval("GGM.ControlPosition."+mapTypeControlOpt),
			style:tmpStyle
		}
	});
});
$("button.mybtTest2").click(function(){
	var mapTypeControlOpt=$(this).text();
	tmpStyle=eval("GGM.MapTypeControlStyle."+mapTypeControlOpt);
	map.setOptions({
		mapTypeControlOptions:{
			position:tmpPosition,
			style:eval("GGM.MapTypeControlStyle."+mapTypeControlOpt)
		}
	});
});
$(function(){
	// โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
	// ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
	// v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
	//	v เวอร์ชัน่ 3.2
	//	sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งที่เปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
	//	language ภาษา th ,en เป็นต้น
	//	callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize
	$("<script/>", {
	 "type": "text/javascript",
	 src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize"
	}).appendTo("body");	
});
</script> 
</body>
</html>

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ