จัดรูปแบบ url ลิ้งค์ link ด้วย เทคนิค php ได้อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 12 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
url php link

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ url php linkการใช้ฟังก์ชัน ที่จะแนะนำต่อไปนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดรูปแบบ url ของ ลิ้งค์ link ให้กับข้อมูล
ที่ทำการดึงจากฐานข้อมูล เฃ่น ลิ้งค์หรือ url ที่โพสในเว็บบอร์ด บทความ ข่าว หรืออื่นๆ หากมีไอเดีย ที่หลากหลาย สามารถปรับเพิ่มเติม ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพได้
ตัวอย่าง

http://www.ninenik.com/demo/link_replace_full.php

โค้ตตัวอย่างด้านล่าง เป็นตัวอย่างการใช้งาน เพื่อประยุกต์ กับการปรับ url แทนการใช้ jQuery จากบทความ

http://www.ninenik.com/สร้าง_waiting_page_ให้รอสักครู่_ก่อนลิ้งค์_ไปเว็บอื่น_ด้วย_jQuery_และ_php-316.html

<?php
$dataHTML=<<<BOF
<div class="iTopicQUE_R">
<p>แนะนำ 2 เว็บด้านล่าง ทำ tag cloud จากฐานข้อมูล จะเป็นเว็บที่ 2<br />
<a href="http://www.thaicreate.com/community/tag-cloud.html" >
http://www.thaicreate.com/community/tag-cloud.html</a><br />
<a href = "http://www.narongrit.net/download-readdownload-id63.html" >
http://www.narongrit.net/download-readdownload-id63.html</a></p>
<a href= "www.google.com">Google</a><br />
<a href='code.google.com' >Code Goodle</a><br />
<a Href="#">anchor</a><br />
<a href="mailto:ninenik@gmail.com">mail to</a><br />
<a href="?data=3">Some Argument</a><br />
<a href=index.html?data=3>Some Argument 2</a><br />
<a href="www.ninenik.com">Ninenik.com</a><br />
</div>
BOF;
echo "<strong>ตัวอย่าง ส่วนของเนื้อหาที่ยังไม่ได้จัดรูปแบบ ของ ลิ้งค์</strong><br/>";
echo $dataHTML;
echo "<hr>";
echo "<strong>ตัวอย่าง ส่วนของเนื้อหาที่ จัดรูปแบบ ของ ลิ้งค์ แล้ว</strong><br/>";
function adjustLink($matches){
	$linkMody="http://www.ninenik.com/weblink/?"; // รูปแบบลิ้งค์ที่นำไปปรับเพิ่ม
	$siteDomain="www.ninenik.com"; // domain เว็บที่ไม่ต้องกำหนดรูปแบบ ลิ้งค์ใหม่
	$matchesData=strtolower($matches[0]);
	$dom = new DOMDocument;
	libxml_use_internal_errors(true);
	$dom->loadHTML($matchesData."</a>"); 
	libxml_use_internal_errors(false);
	$xpath = new DOMXPath($dom);	
	$LinkTag = $xpath->query('//a[@href]');	
	foreach ($LinkTag as $val) {	    
		$matchesData=trim($val->getAttribute('href'));
	}	
	if(preg_match("/^(mailto:)|^(#)|^(\?)/",$matchesData)){
		return "<a href=\"$matchesData\">";
	}
	if(!preg_match("@^(https?://)@",$matchesData)){
		if(preg_match("/$siteDomain/i",$matchesData)){
			return "<a href=\"http://".$matchesData."\">";
		}else{
			return "<a href=\"".$linkMody."http://".$matchesData."\">";
		}		
	}else{
		if(preg_match("/$siteDomain/i",$matchesData)){
			return "<a href=\"$matchesData\">";
		}else{
			return "<a href=\"".$linkMody.$matchesData."\">";
		}
		
	}
}
?>

การใช้งาน

<?php
// การใช้งาน
// $dataHTML คือ ข้อมูล html สามารถส่งค่าตัวแปรมาได้
// adjustLink คือชื่อฟังก์ชัน ที่ใช้สำหรับจัดรูปแบบของ url ลิ้งค์ link
$pathen="/<a[^<]+?>/";
echo preg_replace_callback($pathen,"adjustLink",$dataHTML);
?>

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: url php linkURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ