ดึงข่าว rss มาใช้ในเว็บเราได้อย่างง่ายดายด้วย php

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php ข่าว rss

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php ข่าว rss<?php
$xml5=file("https://www.ninenik.com/rss2.xml"); // กำหนด url ของ rss ไฟล์ที่ต้องการ
// แหล่งรวม rss ไปที่ http://www.rssthai.com
$xmlDATA=""; // สรัางตัวแปรสำหรับเก็บค่า xml ทั้งหมด
foreach($xml5 as $key=>$value){
	$xmlDATA.=$value;
}
$data1=explode("<item>",$xmlDATA);
$iTitle=array(); 			// ตัวแปร Array สำหรับเก็บหัวข้อข่าว
$iLink=array(); 			// ตัวแปร Array สำหรับเก็บลิ้งค์
$iDesc=array(); 			// ตัวแปร Array สำหรับเก็บรายละเอียดแบบย่อ
$ipubDate=array(); 	// ตัวแปร Array สำหรับเก็บวันที่
foreach($data1 as $key=>$value){ // วนลูป เพื่อเก็บค่าต่างๆ ไว้ในตัวแปรด้านบนที่กำหนด
	if($key>0){
		$value=str_replace("</item>","",$value);
		$iTitle[$key]=strip_tags(substr($value,strpos($value,"<title>"),strpos($value,"</title>")));
		$iLink[$key]=strip_tags(substr($value,strpos($value,"<link>"),strpos($value,"</link>")-strpos($value,"<link>")));
		$iDesc[$key]=strip_tags(substr($value,strpos($value,"<description>"),strpos($value,"</description>")-strpos($value,"<description>")));
		$ipubDate[$key]=strip_tags(substr($value,strpos($value,"<pubDate>"),strpos($value,"</pubDate>")-strpos($value,"<pubDate>")));
	}
}
?>

การใช้งาน

$value){  // วนลูปแสดงข่าวทั้งหมด
	echo "".$value."
"; } // สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ ?>

ดูตัวอย่างคลิก ที่นี่   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 20-09-2017


กรณีต้องการแสดงเลขลำดับรายการ สามารถสร้างตัวแปรนับค่า 
 
$i_num=0;
foreach($iTitle as $key=-->$value){  // วนลูปแสดงข่าวทั้งหมด
    $i_num++;
    echo "<a href="".$iLink[$key]."" target="_blank">".$i_num.". ".$value."</a><br>";
}
 
ถ้าต้องการให้มีเลข 0 หน้าตัวเลข ก็แก้ไขตรงตัวแปร $i_num ตอนแสดงเป็น sprintf("%03d",$i_num)
 
    echo "<a href="".$iLink[$key]."" target="_blank">".sprintf("%03d",$i_num).". ".$value."</a><br>";


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ