ดึงข้อมูลกิจกรรม จากหลายๆ แหล่งข้อมูลมาใช้งาน ใน fullcalendar v.2.1.1

17 October 2014 By Ninenik Narkdee
ปฏิทิน กิจกรรม fullcalendar

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ปฏิทิน กิจกรรม fullcalendarจากการเรียกใช้งานข้อมูล ตามหัวข้อบทความแรก เกี่ยวกับ fullcalendar v 2.1.1
 
การใช้งาน fullcalendar v.2.1.1 กับฐานข้อมูล สร้างปฏิทินกิจกรรม  
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=564 via @ninenik
 
จะมีการใช้งาน events option ในการเรียกไฟล์ข้อมูล กิจกรรม มาแสดงในปฏิทิน
ซึ่งเป็นการเรียกใช้งานจากแหล่งข้อมูลหล่งเดียว แต่ในเนื้อหาตอนนี้ จะแนะนำการ
นำข้อมูลจากแหล่งข้อมูล หลายๆ ที่ หรือหลายไฟล์ มาแสดงในปฏิทินกิจกรรม
ด้วยการใช้งาน eventSources โดยจะมาใช้งานแทน events option
 
เนื้อหานี้เป็นการศึกษาต่อเนื่อง จะใช้บทความ ตามลิ้งค์ด้านบนประกอบ หรือต่อเนื่องจาก
บนความด้านบน
 
รูปแบบการใช้ข้อมูจากแหล่งเดียว และการใช้งาน events option 
 
$(function(){

  $('#calendar').fullCalendar({
    header: {
      left: 'prev,next today', 
      center: 'title',
      right: 'month,agendaWeek,agendaDay',
    }, 
    events: {
      url: 'data_events.php?gData=1',
      error: function() {

      }
    },  
    eventLimit:true,
    lang: 'th'
  });
   
});
 
รูปแบบการใช้ข้อมูจากแหล่งข้อมูลกิจกรรม หลายๆ ข้อมูล
 และการใช้งาน eventSources option 
 
$(function(){

  $('#calendar').fullCalendar({
    header: {
      left: 'prev,next today', 
      center: 'title',
      right: 'month,agendaWeek,agendaDay',
    }, 
    eventSources: [
      'data_events.php?gData=1',
      'data_events2.php?gData=1'
    ],      
    eventLimit:true,
    lang: 'th'
  });
   
});
 
ตัวอย่าง
 
   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 27-10-2017


แจกโค้ดตัวอย่าง fullcalendar เวอร์ชั่น 3.6.2 ฉบับปรับแต่ง รองรับภาษาไทย และปี พ.ศ.

ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/426JGSเพียงกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: ปฏิทิน กิจกรรม fullcalendarURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ