ดึงค่า ข้อมูล จาก xml ไฟล์ มากำหนดเป็นตัวแปร array ด้วย php

09 May 2010 By Ninenik Narkdee
array php xml

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ array php xmlต่อไปนี้เป็นการประยุกต์ จากการนำฟังก์ชัน ที่สร้างขึ้น สำหรับการ แปลงค่า xml object ใน xml ไฟล์ มาเป็นตัวแปร Array ใน php เพื่อสะดวกในการนำค่าจากไฟล์ xml ไปใช้งาน

php ฟังก์ชั่น สำหรับ แปลงค่า xml object เป็นตัวแปร array ใน php

<?php
function objectsIntoArray($arrObjData, $arrSkipIndices = array())
{
  $arrData = array();
  
  // if input is object, convert into array
  if (is_object($arrObjData)) {
    $arrObjData = get_object_vars($arrObjData);
  }
  
  if (is_array($arrObjData)) {
    foreach ($arrObjData as $index => $value) {
      if (is_object($value) || is_array($value)) {
        $value = objectsIntoArray($value, $arrSkipIndices); // recursive call
      }
      if (in_array($index, $arrSkipIndices)) {
        continue;
      }
      $arrData[$index] = $value;
    }
  }
  return $arrData;
}

 


การใช้งาน


<?php
function objectsIntoArray($arrObjData, $arrSkipIndices = array())
{
  $arrData = array();
  
  // if input is object, convert into array
  if (is_object($arrObjData)) {
    $arrObjData = get_object_vars($arrObjData);
  }
  
  if (is_array($arrObjData)) {
    foreach ($arrObjData as $index => $value) {
      if (is_object($value) || is_array($value)) {
        $value = objectsIntoArray($value, $arrSkipIndices); // recursive call
      }
      if (in_array($index, $arrSkipIndices)) {
        continue;
      }
      $arrData[$index] = $value;
    }
  }
  return $arrData;
}


// การใช้งาน
$xmlUrl = "http://www.ninenik.com/demo/google_map/friend_list.xml"; // XML ไฟล์ 
$xmlStr = file_get_contents($xmlUrl);
$xmlObj = simplexml_load_string($xmlStr); // สร้างเป็น xml object 
$arrXml = objectsIntoArray($xmlObj); // แปลงค่า xml object เป็นตัวแปร array ใน php
 
echo "<pre>";
print_r($arrXml); // เพื่อดูโครงสร้างของตัวแปร array
echo "</pre>";
?> 


เพียงกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: php xml arrayURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ