ดึงค่า ข้อมูล จาก xml ไฟล์ มากำหนดเป็นตัวแปร array ด้วย php

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php xml array

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php xml arrayต่อไปนี้เป็นการประยุกต์ จากการนำฟังก์ชัน ที่สร้างขึ้น สำหรับการ แปลงค่า xml object ใน xml ไฟล์ มาเป็นตัวแปร Array ใน php เพื่อสะดวกในการนำค่าจากไฟล์ xml ไปใช้งาน

php ฟังก์ชั่น สำหรับ แปลงค่า xml object เป็นตัวแปร array ใน php

<?php
function objectsIntoArray($arrObjData, $arrSkipIndices = array())
{
  $arrData = array();
  
  // if input is object, convert into array
  if (is_object($arrObjData)) {
    $arrObjData = get_object_vars($arrObjData);
  }
  
  if (is_array($arrObjData)) {
    foreach ($arrObjData as $index => $value) {
      if (is_object($value) || is_array($value)) {
        $value = objectsIntoArray($value, $arrSkipIndices); // recursive call
      }
      if (in_array($index, $arrSkipIndices)) {
        continue;
      }
      $arrData[$index] = $value;
    }
  }
  return $arrData;
}

 


การใช้งาน


<?php
function objectsIntoArray($arrObjData, $arrSkipIndices = array())
{
  $arrData = array();
  
  // if input is object, convert into array
  if (is_object($arrObjData)) {
    $arrObjData = get_object_vars($arrObjData);
  }
  
  if (is_array($arrObjData)) {
    foreach ($arrObjData as $index => $value) {
      if (is_object($value) || is_array($value)) {
        $value = objectsIntoArray($value, $arrSkipIndices); // recursive call
      }
      if (in_array($index, $arrSkipIndices)) {
        continue;
      }
      $arrData[$index] = $value;
    }
  }
  return $arrData;
}


// การใช้งาน
$xmlUrl = "http://www.ninenik.com/demo/google_map/friend_list.xml"; // XML ไฟล์ 
$xmlStr = file_get_contents($xmlUrl);
$xmlObj = simplexml_load_string($xmlStr); // สร้างเป็น xml object 
$arrXml = objectsIntoArray($xmlObj); // แปลงค่า xml object เป็นตัวแปร array ใน php
 
echo "<pre>";
print_r($arrXml); // เพื่อดูโครงสร้างของตัวแปร array
echo "</pre>";
?> 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: php xml arrayURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ