ตรึง หัวข้อ คอลัมน์ ในตาราง ด้วย เทคนิคที่ง่ายกว่า รองรับทุกบราวเซอร์

เขียนเมื่อ 12 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ตรึงหัวข้อ ตาราง

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ตรึงหัวข้อ ตารางตรึง หัวคอลัมน์ ในตาราง ด้วย เทคนิคที่ง่ายกว่า รองรับทุกบราวเซอร์

จากที่เคยมีหัวข้อ ตรึงหัวข้อ header ในตาราง table ด้วย css รองรับ Firefox และ IE

http://www.ninenik.com/ตรึงหัวข้อ_header_ในตาราง_table_ด้วย_css_รองรับ_Firefox_และ_IE-217.html

ซึ่งสามารถทำงานใน Firefox กับ IE7 แต่ไม่สามารถทำงานได้กับ IE8 ,Chrome,Safari,Opera

มีวิธีการที่ง่ายกว่า และรองรับทุกบราวเซอร์ ด้วยเทคนิค และตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้  สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน และปรับ
รูปแบบได้ตามต้องการ
ตัวอย่าง
  

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
16 16 16 16
17 17 17 17
18 18 18 18
19 19 19 19
20 20 20 20
21 21 21 21
22 22 22 22
23 23 23 23
24 24 24 24
25 25 25 25
26 26 26 26
27 27 27 27
28 28 28 28
29 29 29 29
30 30 30 30

 

CSS Code
 

<style type="text/css">
.containBody{
	height:300px;
	display:block;
	overflow:auto;	
	border-bottom:1px solid #CCC;
}
.tbl_headerFix{
	border-bottom:0px;	
}
</style>

ส่วนของเนื้อหา (ในที่นี้ใช้ PHP สร้างจำนวนแถว)
 

<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="25%" align="center" bgcolor="#FFFF99">Column 1</td>
  <td width="25%" align="center" bgcolor="#FFFF99">Column 2</td>
  <td width="25%" align="center" bgcolor="#FFFF99">Column 3</td>
  <td width="25%" align="center" bgcolor="#FFFF99">Column 4</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="4" align="left" valign="top" >
 <div class="containBody">
  <table class="tbl_headerFix" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" >
 <?php for($i=1;$i<=30;$i++){ ?>
   <tr>
    <td width="25%" align="center"><?=$i?></td>
    <td width="25%" align="center"><?=$i?></td>
    <td width="25%" align="center"><?=$i?></td>
    <td width="25%" align="center"><?=$i?></td>
   </tr>
<?php } ?>   
  </table>
</div>  
  </td>
 </tr>
</table>


    เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 22-07-2017


อัพเดทตัวอย่างเพิ่มเติม ใช้งาน jquery

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8" />
	<title>Document</title>
	<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@3.3.7/dist/css/bootstrap.min.css"/>
</head>
<body>


<br>
<br>
<div class="container" style="width:800px;">
<div style="width:785px;height: 37px;">
<table id="myfixtable" class="table table-stroped" style="margin-bottom:0px;">
  <thead></thead>
  <tbody style="visibility:hidden;"></tbody>
</table>
</div>  
<div class="bodytable" style="width:800px;overflow:auto;height:400px;">
<table id="mytable" class="table table-stroped">
<thead style="display:none;">
	<tr>
		<th>ID</th>
		<th>Name</th>
		<th>Gender</th>
		<th>Photo</th>
    <th>Save</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
<?php for($i=1;$i<20;$i++){?>    
 	<tr>
		<td><?=$i?></td>
		<td>
    ข้อมูลคอลัมน์ Name
    </td>
		<td>
    ข้อมูลคอลัมน์ Gender
    </td>
		<td>
    ข้อมูลคอลัมน์ Photo   
    </td>
    <td>
    <button class="btn btn-info btn-sm" name="save_one[2]" type="button">Save</button>
    </td>
	</tr>
 <?php } ?>
    
  </tbody>    
</table>
</div>


</div>   

<script src="https://unpkg.com/jquery@3.2.1"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("#myfixtable thead").html($("#mytable thead tr:eq(0)").clone());
	$("#myfixtable tbody").html($("#mytable tbody tr:eq(0)").clone());
});
</script>
</body>
</html>
กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ