ตัวแปร array และ ตัวแปร object ใน javascript แบบง่าย

02 September 2014 By Ninenik Narkdee
javascript object array

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ javascript object arrayกำหนดตัวแปร array อย่างง่าย
 
$data1=[]; // วงเล็บปีกกาสี่เหลี่ยม หรือ วงเล็บก้ามปู
 
กำหนดตัวแปร objext
 
$data2={}; // วงเล็บปีกกา
 
 
เกี่ยวกับตัวแปร array ใน javascript ขอยกบทความเก่ามาให้ศึกษากันตามลิ้งค์ด้านล่าง
เบื้องต้นให้เข้าใจแบบง่ายก่อน
 
ทบทวนการ สร้าง และใช้งาน ตัวแปร array ใน javascript 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=341 via @ninenik
 
ทบทวน การจัดการกับ ตัวแปร array ใน javascript ด้วย ฟังก์ชัน ตอนที่ 1 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=342 via @ninenik
 
ทบทวน การจัดการกับ ตัวแปร array ใน javascript ด้วย ฟังก์ชัน ตอนที่ 2 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=343 via @ninenik
 
 
ตัวแปร object ใน javascript 
javascript object เป็นตัวแปรที่ประกอบไปด้วย
 
property และ methods
-- property คือ ค่าที่สัมพันธ์กับ object
-- methods คือ การกระทำหรือสิ่งที่ object ทำได้
 
ตัวอย่าง 

var person = {
  name:"bob",
  age:35,
  thai:false,
  talk:function(word){
   return word; 
  }
};
 
person คือ ตัวแปร object
 
name , age , thai  คือ property ของ person
โดยที่ property ของ object 
สามารถมีค่าเป็น ตัวแปรชนิดใดก็ได้ เช่น 
name เป็น string ("bob")  
age เป็น number ("35") 
thai เป็น  boolean (false)
 
talk คือ methods ของ person 
โดย methods คือ ฟังก์ชั่นที่กำหนดการกระทำของตัวแปร object
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ methods คือ property ที่มีค่าเป็น ฟังก์ชั่น นั่นเอง
 
การกำหนดตัวแปร  object
 
var person = {};
// หรือ 
var person = new Object();
 
การกำหนดค่า ให้กับตัวแปร object
 
var person = {
  name:"bob",
  age:35,
  thai:false,
  talk:function(word){
   return word; 
  }
};

// หรือ

person.name="bob";
person.age=35;
person.thai=false;
 
การเรียกใช้ค่าของ object 
 
อยู่ในรูปแบบ ชื่อ object ตามด้วย .(จุด) ตามด้วย property
เช่น ค่าของ age เรียกได้จาก
 
person.age // ค่าที่ได้จะเท่ากับ 35
// ตัวอย่างเพิ่ม
var thaiPeople = person.thai;
// กำหนดตัวแปร thaiPeople มารับค่า จาก object person.thai
// ผลลัพธ์ค่า thaiPeople จะมีค่าเท่ากับ false 
 
การเรียกใช้ method ของ object
 
var person = {
  name:"bob",
  age:35,
  thai:false,
  talk:function(word){
   return word; 
  }
};
 
ตัวแปร object ชื่อ person มี method ชื่อ talk
การใช้งาน
 
person.talk(); 

// ค่าที่ได้จะเป็น undefied เพราะมีการคืนค่า word ออกมาด้วยคำสั่ง return word;
// แต่เราไม่ได้ส่งค่า ตัวแปรเข้าไป
// ลองใหม่

person.talk("Hello");
 
ค่าที่ได้จะเท่ากับ Hellow คือส่งค่าที่เราส่งเข้าไป กลับมาอีกที ด้วยคำสั่ง return word;
 
เอาเป็นว่า แนะนำกันแบบง่ายๆ ก่อน จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ object ใน javascript มาแนะนำอีก
เนื่องจาก มีส่วนที่ต้องเข้าไปใช้งาน เกี่ยวพันธ์กับเนื้อหาอื่นๆ ค่อนข้างมาก ถ้าได้เข้าใจตามความ
ถูกต้องที่แท้จร้ง ก็จะทำให้เข้าใจเนื้อหาส่วนอื่นในเว็บนี้ง่ายขึ้นไปด้วย


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: object array javascriptURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ