ติดตั้ง xampp จำลอง server สำหรับนักพัฒนาเว็บด้วย php

เขียนเมื่อ 4 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
การติดตั้ง xampp xampp

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ การติดตั้ง xampp xamppก่อนอื่น ใครที่ใช้ AppServ แนะนำให้ทำการถอนการติดตั้งก่อน
โดยก่อนถอนการติดตั้ง หากมีฐานข้อมูล mysql ที่สำคัญ ควรทำการ backup ไว้ก่อน
(หากเครื่องแจ้งให้ restart หลีงจากถอนโปรแกรม ควรทำการ restart เพื่อให้การถอนการติดตั้ง
เป็นไปอย่างสมบูรณ์)
ส่วนไฟล์ใน โฟลเดอร์ www ของ AppServ เมื่อถอนการติดตั้ง ก็ยังอยู่ ไม่ถูกลบออกไปด้วย
สามารถนำไปใช้กับ xampp ได้
 
ต่อไปเราจะดาวน์โหลด xampp กันที่ 
 
ในที่นี้จะใช้เป็น XAMPP for Windows v5.6.11 (PHP 5.6.11)
 
หลักจากดาวน์โหลดไฟล์แล้ว เราก็ทำการติดตั้ง ปกติ กด next ไปเรื่อยๆ จนเสร็จเสร็จ
กระบวนการติดตั้ง
 
ดูรูปประกอบ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
เมื่อมีการแจ้งเตือนจาก Firewall ให้กด อนุญาต หรือ Allow access (ถ้ามี)
 
 
 
 


 
หลังจากทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการเปิด xampp control panel ขึ้นมา
จะได้หน้าตาแบบนี้
 


 
 
ให้ทำการกดปุ่ม Start ให้ส่วนของ Apache และ MySQL
หากมีการทำงานถูกต้อง สถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว 

 
 
หากมีไม่สามารถ run Apache หรือ MySQL ได้ ให้เราทำการตั้งค่ากำหนด port ใหม่ดังต่อไปนี้
ก่อนกำหนด port เราสามารถเช็ค port ที่ถูกเรียกใช้งานแล้ว โดยคลิกที่ปุ่ม netstat ตามรูป
 


 
 
List of TCP and UDP port 
 
การกำหนด port สำหรับ Apache ให้คลิกปุ่มคำว่า Config ในแถวส่วน Apache แล้วเลือกไฟล์ 
httpd.conf  เลื่อนหาค่า port และกำหนดค่าตามรูป
 
 


 
 
การกำหนด port ในส่วน ssl สำหรับ Apache ให้คลิกปุ่มคำว่า Config ในแถวส่วน Apache แล้วเลือกไฟล์ 
httpd-ssl.conf เลื่อนหาค่า port และกำหนดค่าตามรูป
 
 

 
 
 
การกำหนด port ในส่วน MySQL (ปกติจะเป็น 3306 สามารถใช้ได้เลย) แต่กรณี port นี้ถูกใช้งานไปแล้ว
หรือใช้ไม่ได้ ให้คลิกที่ปุ่ม  Config ในแถวส่วน MySQL แล้วเลือกไฟล์ my.ini เลื่อนหาค่า port และกำหนดค่าตามรูป
 
 
 
 
เมื่อกำหนดค่า port ใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ run ทั้ง Apache และ MySQL เพื่อดูการทำงาน หากยังไม่สามารถ
run ได้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่า port ให้ถูกต้องอีกครั้ง หรือดูสถานะ error ที่แจ้ง ว่าเกิดจากสาเหตุใด

 
หากไม่มีข้อผิดพลาด เราจะได้ ดังรูปต่อไปนี้
 
 
 
 
ส่วนที่เราจะใช้ในการจัดการไฟล์ต่าง จะอยู่ที่ C:\xampp\htdocs ดังรูป 
 
 
 
 
 
ทดสอบรัน ที่ บราวเซอร์ พิมพ์  http://localhost
 
และสำหรับ phpmyadmin พิมพ์ http://localhost/phpmyadmin

ในกรณีที่มีการกำหนด port แล้ว ไม่มีการ redirect มาที่หน้า http://localhost
ให้เราใส่ :81 หรือ : ตามด้วยหมายเลข port ที่เราใช้ 
ก็จะได้เป็น http://localhost:81
สำหรับ phpmyadmin ก็จะได้เป็น http://localhost:81/phpmyadmin
 
 
หากมีปัญหาในการติดตั้ง สามารถสอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมได้


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 27-06-2017


กรณีมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ phpmyadmin


Welcome to phpMyAdminError

MySQL said: Documentation

Cannot connect: invalid settings.
 Connection for controluser as defined in your configuration failed.
 phpMyAdmin tried to connect to the MySQL server, and the server rejected the connection. You should check the host, username and password in your configuration and make sure that they correspond to the information given by the administrator of the MySQL server.

ให้ทำการแก้ไขไฟล์ config.inc.php ที่อยู่ในโฟลเดร์ C: > xampp > phpMyAdmin
เปลี่ยนคำว่า pma เป็น root 

/* Authentication type and info */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
$cfg['Lang'] = '';

/* Bind to the localhost ipv4 address and tcp */
$cfg['Servers'][$i]['host'] = '127.0.0.1';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';

/* User for advanced features */
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma';
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = '';

/* Advanced phpMyAdmin features */
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';
$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma_bookmark';
$cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma_relation';
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma_table_info';
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma_table_coords';
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma_pdf_pages';
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma_column_info';
$cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma_history';
$cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] = 'pma_designer_coords';
$cfg['Servers'][$i]['tracking'] = 'pma_tracking';
$cfg['Servers'][$i]['userconfig'] = 'pma_userconfig';
$cfg['Servers'][$i]['recent'] = 'pma_recent';
$cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs'] = 'pma_table_uiprefs';
$cfg['Servers'][$i]['users'] = 'pma_users';
$cfg['Servers'][$i]['usergroups'] = 'pma_usergroups';
$cfg['Servers'][$i]['navigationhiding'] = 'pma_navigationhiding';
$cfg['Servers'][$i]['savedsearches'] = 'pma_savedsearches';


เปลี่ยนเป็น/* Authentication type and info */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
$cfg['Lang'] = '';

/* Bind to the localhost ipv4 address and tcp */
$cfg['Servers'][$i]['host'] = '127.0.0.1';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';

/* User for advanced features */
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = '';

/* Advanced phpMyAdmin features */
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';
$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'root_bookmark';
$cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'root_relation';
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'root_table_info';
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'root_table_coords';
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'root_pdf_pages';
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'root_column_info';
$cfg['Servers'][$i]['history'] = 'root_history';
$cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] = 'root_designer_coords';
$cfg['Servers'][$i]['tracking'] = 'root_tracking';
$cfg['Servers'][$i]['userconfig'] = 'root_userconfig';
$cfg['Servers'][$i]['recent'] = 'root_recent';
$cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs'] = 'root_table_uiprefs';
$cfg['Servers'][$i]['users'] = 'root_users';
$cfg['Servers'][$i]['usergroups'] = 'root_usergroups';
$cfg['Servers'][$i]['navigationhiding'] = 'root_navigationhiding';
$cfg['Servers'][$i]['savedsearches'] = 'root_savedsearches';


จากนั้น stop และ start mysql อีกครั้งก่อน แล้วเข้าใช้งาน phpmyadmin


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ