ทบทวนพื้นฐาน ajax ใน jquery การส่งค่าและแสดงข้อมูลเบื้องต้น

เขียนเมื่อ 7 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
serializearray php serialize jquery ajax

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ serializearray php serialize jquery ajax

ดูแล้ว 29,615 ครั้ง


เรามาทำความเข้าใจพื้นฐาน ajax อย่างง่ายกัน โดยก่อนอื่นเราต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับ
การส่งข้อมูลเบื้องต้นก่อน สมมติเรามีฟอร์มสำหรับส่งข้อมูล ในที่นี้เป็นฟอร์มสำหรับส่งหัวข้อ
และรายละเอียด ดังนี้
 

ไฟล์ demo_index.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"
   integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">

</head>
<body>

<br>
<br>
<div class="container">
    <form id="news-form" name="news-form" action="show.php" method="post">
     <div class="form-group">
      <label for="news-topic" class="control-label">Topic:</label>
      <input type="text" class="form-control" id="news-topic" name="topic">
     </div>
     <div class="form-group">
      <label for="news-message" class="control-label">Message:</label>
      <textarea class="form-control" id="news-message" name="message"></textarea>
     </div>
     <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>     
    </form>
</div>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"
 integrity="sha384-Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIcPD7Txa" 
 crossorigin="anonymous"></script>
 <script type="text/javascript">
 $(function(){
	 
 });
 </script>
</body>
</html>
 
ไฟล์หลักสำหรับส่งข้อมูลจากฟอร์ม มี action ไปที่ไฟล์ show.php คือไฟล์ที่ทำการรับค่าที่ส่งจากฟอร์ม
 
 

ไฟล์ show.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"
   integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">

</head>
<body>

<br>
<br>
<div class="container">
<pre>
<?php print_r($_POST); ?>
</pre>
<a href="demo_index.php" class="btn btn-warning">back</a>
</div>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"
 integrity="sha384-Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIcPD7Txa" 
 crossorigin="anonymous"></script>
 <script type="text/javascript">
 $(function(){
	 
 });
 </script>
</body>
</html>
 
ไฟล์ show.php เราใช้คำสั่ง php ที่ชื่อ print_r() ในที่นี้ 
 
<?php print_r($_POST); ?>
 
คือให้แสดงชื่อตัวแปร และค่าของตัวแปร $_POST ที่ถูกส่งมาทั้งหมด
 
ดูรูปอธิบายประกอบ เมื่อเรากรอกข้อมูลทดสอบในฟอร์มที่ไฟล์ demo_index.php จากนั้นทำการกด
Submit ข้อมูลก็ถูกส่งพร้อมเปลี่ยนหน้าเพจมายังหน้า show.php และแสดงข้อมูลที่ส่งมาดังรูป
 
ไม่กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่ม Submit
 


 
 
ตัวแปร $_POST ถูกส่งมายังไฟล์ show.php แต่ไม่มีข้อมูล
 


 
 
ทดสอบเปลี่ยนเป็นกรอกข้อมูล แล้วกดปุ่ม Submit 
 


 
 
ตัวแปร $_POST ถูกส่งมายังไฟล์ show.php โดยมีทั้งชื่อตัวแปร และข้อมูลที่กรอก
 


 
 
ทีนี้เราลองมาเปลี่ยนเป็นการส่งข้อมูลแบบไม่ต้องรีเฟรชหน้ากันดู โดยใช้วิธีการส่งข้อมูลแบบ POST ด้วย 
jQuery Ajax อย่างง่าย ซึ่งจริงๆ แล้วสามารถทำได้หลายวิธี เราจะทำความเข้าใจไปทีละขั้น
โดยที่ไฟล์ demo_index.php เราจะแก้ไขบรรทัด
 
<form id="news-form" name="news-form" action="show.php" method="post">
 
เปลี่ยนเป็น
 
<form id="news-form" name="news-form" action="" method="post">
 
โดยเราตัดไฟล์ในส่วนของ action ออก เพราะเราจะไม่ส่งค่าข้อมูลแบบเปลี่ยนหน้าเพจหรือรีเฟรชหน้าเพจใหม่แล้ว
แต่จะส่งแบบ background หรือแบบเบื้องหลัง
 
ต่อไปเราดูในส่วนของโค้ด JavaScript เพิ่มโค้ด jQuery ตรวจสอบการ submit หรือส่งค่าฟอร์มด้วยรูปแบบ
 
	 	// เมื่อฟอร์มที่มีไอดี news-form กำลังทำการส่งข้อมูล
	 	$("#news-form").on("submit",function(event){ // มีการส่ง event object
			event.preventDefault(); // ปิดค่าเริ่มต้น ในกรณีนี้คือไม่มีการรีเฟรชหรือเปลี่ยนหน้าเพจ
			// คำสังต่อจากบรรทัดนี้ทำงานได้ปกติ
		});
 
หรือ 
 
	 	// เมื่อฟอร์มที่มีไอดี news-form กำลังทำการส่งข้อมูล
	 	$("#news-form").on("submit",function(){ // มีการส่ง event object
			//
			return false; // ปิดค่าการทำงานของฟอร์ม โดยคืนค่าเป็น false ไม่มีการรีเฟรชหรือเปลี่ยนหน้าเพจ
			// คำสังต่อจากบรรทัดนี้ไม่ทำงาน
		});
 
 
ในที่นี้เราจะใช้รูปแบบแรก ด้วย event.preventDefault() อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  event.preventDefault() ได้ที่่
http://api.jquery.com/event.preventDefault/
 
เมื่อเราทดสอบกดที่ปุ่ม submit ก็จะพบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีการรีเฟรชหน้าหรือส่งข้อมูลแต่อย่างใดในตอนนี้
ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าฟอร์มมีการ submit หรือไม่ เพราะมีการทำงานอยู่เบื้องหลัง ดังนั้นการใช้งาน
ajax เราต้องรู้จักวิธีการ debug ผ่าน console ดูวิธีการได้ที่บทความ
 
การใช้งาน console log เพื่อ debug javascript ใน chrome firefox และ ie 
 

เราลองมาปรับโค้ดของเราเป็น ดังนี้
 
	 	// เมื่อฟอร์มที่มีไอดี news-form กำลังทำการส่งข้อมูล
	 	$("#news-form").on("submit",function(event){ // มีการส่ง event object
			console.log("test 1");
			event.preventDefault(); // ปิดค่าเริ่มต้น ในกรณีนี้คือไม่มีการรีเฟรชหรือเปลี่ยนหน้าเพจ
			// คำสังต่อจากบรรทัดนี้ทำงานได้ปกติ
			console.log("test 2");
		});
 
เพื่อทดสอบว่าเมื่อเราคลิกที่ปุ่ม submit แล้ว มีการทำงานในส่วนของการตรวจจับ event หรือไม่ โดยผลลัพธ์
เมื่อเราคลิกที่ปุ่ม ก็จะได้ดังรูป สังเกตในส่วนของ console จะแสดงข้อความที่เรากำหนด นั้นแสดงว่าเมื่อเราคลิกที่่ปุ่ม
submit ฟอร์มกำลังจะทำการส่งข้อมูล เมื่อ event submit เกิดขึ้น ก็จะมีการเข้าไปทำงานในส่วนของคำสั่งที่เรากำหนด
 


 
 
ต่อไปเราจะมาดูการเตรียมข้อมูลในฟอร์ม สำหรับส่งข้อมูล โดยใช้ส่วนจัดการข้อมูลของ jQuery ในที่นี้จะยกตัวอย่าง
ทั้งสองตัวคือ serialize() และ serializeArray() โดยโค้ดด้านล่างประกอบ
 
 <script type="text/javascript">
 $(function(){
	 
	 	// เมื่อฟอร์มที่มีไอดี news-form กำลังทำการส่งข้อมูล
	 	$("#news-form").on("submit",function(event){ // มีการส่ง event object
			console.log("test 1");
			event.preventDefault(); // ปิดค่าเริ่มต้น ในกรณีนี้คือไม่มีการรีเฟรชหรือเปลี่ยนหน้าเพจ
			// คำสังต่อจากบรรทัดนี้ทำงานได้ปกติ
			console.log("test 2");
			var dataSend = $(this).serialize();
			var dataSend2 = $(this).serializeArray();
			console.log(dataSend);
			console.log(dataSend2);
			$.post("show.php",dataSend,function(response){
				
			});
			$.post("show.php",dataSend2,function(response){
				
			});			
		});
	 
 });
 </script>
 
จากโค้ด $(this) ก็หมายถึง $("#news-form") ดังนั้น การใช้คำสั่ง
 
var dataSend = $(this).serialize(); 
 
ก็จะหมายถึง การเตรียมข้อมูลจากฟอร์มไอดีชื่อ news-form 
สำหรับใช้งานโดยจัดในรูปแบบ query string สมมติเรากรอก aaaa ในช่อง topic และกรอก bbbb ในช่อง
message จะได้ค่า query string ที่ถูกส่งไป จะเป็น "topic=aaaa&message=bbbb" 
 
<input type="text" class="form-control" id="news-topic" name="topic">
<textarea class="form-control" id="news-message" name="message"></textarea>
 
ให้สังเกตว่าค่าที่จะส่ง จะใช้  name ของ <input> <select> <textarea> แต่ไม่รวม disabled
สำหรับ <input> checkbox / radio ที่ไม่ได้ติ้กเลือก จะไม่มีการส่งข้อมูลทั้งชื่อและค่าของข้อมูล
ในส่วนของ <input> file และ ปุ่ม button จะไม่มีการส่งค่าใดๆ เช่นกัน
สมมติเรากรอกแค่ช่อง topic ค่าที่ส่งก็จะเป็น "topic=aaaa&message=" 
ปกติโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ serialize() ในการเตรียมข้อมูลในฟอร์มก่อนส่งผ่าน ajax 
 
ต่อไปเรามาดูคำสั่ง 

var dataSend2 = $(this).serializeArray();
 
ก็จะหมายถึง การเตรียมข้อมูลจากฟอร์มไอดีชื่อ news-form 
สำหรับใช้งานโดยจัดในรูปแบบ javascript array ของ object โดยแต่ละ object จะมี property ชื่อ name
และ value  สมมติเรากรอก aaaa ในช่อง topic และกรอก bbbb ในช่อง message จะได้โครงสร้าง array ของ object
ดังนี้
 
[
 {
  name: "topic",
  value: "aaaa"
 },
 {
  name: "message",
  value: "bbbb"
 }
]
 
เงื่อนไขของ element ที่จะมีการจัดรูปแบบก่อนส่งข้อมูลก็จะคล้ายๆ กับกรณีของการใช้งาน serialize() คือ 
<input> <select> <textarea> ทีมีการกำหนด name แต่ไม่รวม disabled
สำหรับ <input> checkbox / radio ที่ไม่ได้ติ้กเลือก จะไม่มีการส่งข้อมูลทั้งชื่อและค่าของข้อมูล
ในส่วนของ <input> file และ ปุ่ม button จะไม่มีการส่งค่าใดๆ เช่นกัน
(กรณีใช้ ajax ร่วมกับอัพโหลดรูป ดูที่บทความ http://niik.in/722) ถ้า element ไหนไม่มีการกำหนด value ก็จะเป็นการส่งค่าว่างไป เช่น
 
[
 {
  name: "topic",
  value: "aaaa"
 },
 {
  name: "message",
  value: ""
 }
]
 
ถ้าไม่กรอกช่อง message ค่าก็จะเป็นค่าว่าง 
ปกติ serializeArray() ใช้กรณีต้องการจัดการกับข้อมูลเพิ่มเติมก่อนส่ง เนื่องจากมีความสะดวกในการจัดรูปแบบ
ของข้อมูลมากกว่ากรณีการใช้งาน serialize() แต่ถ้ามองจริงๆ ก็อาจจะไม่ต่างกันมากนัก
 
ดูรูปภาพประกอบ เราทดสอบดูผลลัพธ์การส่งค่าผ่าน console
 


 
 
 
ถึงตอนนี้เราได้รู้จักการเตรียมข้อมูลการส่งเบื้องต้นแล้ว ต่อไปเราจะทำการแสดงค่าที่ถูกส่งไปในหน้าไฟล์ demo
โดยที่ไม่ได้รีเฟรชหน้าเพจใหม่ สิ่งที่เราต้องทำคือ สร้างส่วนที่จะแสดงข้อมูลจาก ajax ในที่นี้เรากำหนดเป็น <div>
ไว้ด้านใต้ฟอร์ม ส่งข้อมูล ดังนี้
 
<div class="container">
    <form id="news-form" name="news-form" action="" method="post">
     <div class="form-group">
      <label for="news-topic" class="control-label">Topic:</label>
      <input type="text" class="form-control" id="news-topic" name="topic">
     </div>
     <div class="form-group">
      <label for="news-message" class="control-label">Message:</label>
      <textarea class="form-control" id="news-message" name="message"></textarea>
     </div>
     <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>     
    </form>
		<br>
    <div id="place_ajax1" style="background-color:#FC9;">
    
    </div>
    <hr>
    <div id="place_ajax2" style="background-color:#FFC;">
    
    </div>
</div>
 
div ไอดี place_ajax1 และ place_ajax2 คือส่วนของพื้นที่ที่เราจะแสดงข้อมูลที่ถูกส่งกลับมาจาก ajax
 

ต่อไปแก้ไขไฟล์ show.php ซึ่งเป็นไฟล์ที่เราจะ echo หรือแสดงข้อมูลที่ถูกส่งมา ดังนี้

 
<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 
?>
<pre>
<?php print_r($_POST); ?>
</pre>
 
จะเห็นว่าเราตัดส่วนอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นออก เอาเฉพาะส่วนของข้อมูลที่ต้องการมาแสดง คล้ายๆ กับเอา
HTML มาแทรกในไฟล์หลักทำนองนั้น
 
จากนั้นให้แก้ไขส่วนของ jquery code ให้แสดงค่าที่ส่งกลับมา ใน div ที่เรากำหนด เป็นดังนี้
 
 <script type="text/javascript">
 $(function(){
	 
	 	// เมื่อฟอร์มที่มีไอดี news-form กำลังทำการส่งข้อมูล
	 	$("#news-form").on("submit",function(event){ // มีการส่ง event object
			event.preventDefault(); // ปิดค่าเริ่มต้น ในกรณีนี้คือไม่มีการรีเฟรชหรือเปลี่ยนหน้าเพจ
			// คำสังต่อจากบรรทัดนี้ทำงานได้ปกติ
			var dataSend = $(this).serialize();
			var dataSend2 = $(this).serializeArray();
			$.post("show.php",dataSend,function(response){
					$("#place_ajax1").html(response);
			});
			$.post("show.php",dataSend2,function(response){
					$("#place_ajax2").html(response);
			});			
		});
	 
 });
 </script>
 
ทดสอบกรอกข้อมูล และสังเกตผลลัพธ์ ตามรูปด้านล่าง
 


 
 
จะเห็นว่าถึงรูปแบบข้อมูลก่อนส่งจะต่างกันจากการใช้งาน serialize() และ serializeArray() แต่ค่าที่
ได้จะเหมือนกัน เป็นลักษณะการส่งข้อมูลแบบ POST เหมือนกับการส่งข้อมูลแบบปกติ
ดังนั้น การจะเลือกใช้วิธีใด ก็ให้ขึ้นกับว่าต้องการจัดการกับข้อมูลมากน้อยเพียงใด หรือว่าสะดวกในการเขียนแบบใด
ก็สามารถเลือกได้ตามต้องการ ในที่เราจะเลือกใช้ serialize() และปรับโค้ดใหม่ดังนี้
 
 <script type="text/javascript">
 $(function(){
	 
	 	// เมื่อฟอร์มที่มีไอดี news-form กำลังทำการส่งข้อมูล
	 	$("#news-form").on("submit",function(event){ // มีการส่ง event object
			event.preventDefault(); // ปิดค่าเริ่มต้น ในกรณีนี้คือไม่มีการรีเฟรชหรือเปลี่ยนหน้าเพจ
			// คำสังต่อจากบรรทัดนี้ทำงานได้ปกติ
			var dataSend = $(this).serialize();
			$.post("show.php",dataSend,function(response){
					$("#place_ajax1").html(response);
					$("#news-form")[0].reset(); // เมื่อส่งข้อมูลแล้วให้ รีเซ็ตฟอร์ม
			});
	
		});
	 
 });
 </script>
 
ทดลองกรอกข้อมูล แล้วกด submit จะเห็นว่าข้อมูลจะถูกส่งไปที่ไฟล์ show.php แบบทำงานเบื้องหลัง
ผ่านรูปแบบ ajax จากนั้นจะส่งค่าที่แสดงในไฟล์ show.php กลับมาในตัว parameter ที่ชือ response
เราก็เอาค่า response นี้ไปแสดงใน div ที่เราต้องการ จากนั้นก็รีเซ็ตข้อมูลในฟอร์ม ดังรูป
 
 

 
 
 
ทั้งหมดนี้คือการทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ ajax ใน jquery เพื่อเป็นแนวทางต่อยอดต่อไป

 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ