ทบทวน การจัดการกับ ตัวแปร array ใน javascript ด้วย ฟังก์ชัน ตอนที่ 2

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
javascript array ฟังก์ชัน

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ javascript array ฟังก์ชัน

ดูแล้ว 15,975 ครั้ง


ใช้ฟังก์ชัน sort()

sort() ใช้สำหรับ เรียงลำดับค่า ในตัวแปร array ตามตัวอักษร รองรับการใช้งาน กับการเรียงอักษรภาษาไทย
ไม่สามารถใช้ได้กับการเรียงตัวเลข เช่น ถ้ามีเลข 5 กับ 40 การเรียงลำดับด้วย sort() จะไม่สามารถทำได้
ทำให้ 40 จะมาก่อนเลข 5 แทนที่จะเป็น เลข 5 มาก่อนเลข 40 อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องใช้การเรียงตัวเลข
สามารถสร้างฟังก์ชัน สำหรับการเปรียบเทียบค่าเข้ามาช่วยได้

การคืนค่าจะคืนค่ารายการ array ที่มีการเรียงลำดับเรียบร้อยแล้ว มีผลทำให้ตัวแปร array มีการเปลี่ยนแปลง

// ตัวอย่างการใช้งาน 
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu","Mitsubishi"]; // ตัวแปร array 
 
var carsUseSort=cars.sort();
// จะได้ cars=["Honda","Isuzu","Mitsubishi","Toyota"];
// แล้วคืนค่ากลับมาเป็น array ที่มีการเรียงลำดับใหม่แล้ว
// ทำให้ตัวแปร carsUseSort=["Honda","Isuzu","Mitsubishi","Toyota"]; เท่ากับตัวแปร cars
// ตัวอย่างการใช้งาน กรณี การเรียงลำดับตัวเลข จาก น้อยไปหามาก
var num = ["10", "5", "40", "25", "100", "1"]; // ตัวแปร array
function sortNumber(a,b){ // ฟังก์ชันสำหรับเปรียบเทียบค่า ใช้ในการจัดเรียงกรณีตัวเลข
return a - b;
}

var numSort=num.sort(sortNumber);
// จะได้ num=["1", "5", "10", "25", "40", "100"]; 
// แล้วคืนค่ากลับมาเป็น array ที่มีการเรียงลำดับใหม่แล้ว
// ทำให้ตัวแปร numSort=["1", "5", "10", "25", "40", "100"]; เท่ากับตัวแปร num
// ตัวอย่างการใช้งาน กรณี การเรียงลำดับตัวเลข จาก มากไปหาน้อย
var num = ["10", "5", "40", "25", "100", "1"]; // ตัวแปร array
function sortNumber(a,b){ // ฟังก์ชันสำหรับเปรียบเทียบค่า ใช้ในการจัดเรียงกรณีตัวเลข
return b - a;
}


var numSort=num.sort(sortNumber);
// จะได้ num=["1", "5", "10", "25", "40", "100"]; 
// แล้วคืนค่ากลับมาเป็น array ที่มีการเรียงลำดับใหม่แล้ว
// ทำให้ตัวแปร numSort=["1", "5", "10", "25", "40", "100"]; เท่ากับตัวแปร num

 

 

ใช้ฟังก์ชัน splice()

splice(index,howmany,element1,.....,elementX)
ใช้สำหรับ เพิ่มค่าเข้าไปในตัวแปร array
และ/หรือ ลบค่าออกจากตัวแปร array (เพิ่ม หรือ ลบ อย่างใดอย่างอย่างหนึ่ง หรือ ทั้งเพิ่ม และลบพร้อมกัน)
คืนค่าที่ทำการลบออก กรณีกำหนดให้มีการลบ
โดยทำให้ตัวแปร array มีการเปลี่ยนแปลง
index คือ ตำแหน่งที่ต้องการ เพิ่ม หรือลบ ค่าในตัวแปร array
howmany คือ จำนวนค่าที่ต้องการ ลบ ถ้าเป็น 0 หมายถึง ไม่มีการลบค่าในตัวแปร array
element1, ..., elementX คือ ค่าใหม่ที่ต้องการเพิ่มเข้าไปในตัวแปร array กำหนด หรือไม่ก็ได้

// ตัวอย่างการใช้งาน กรณีเพิ่มค่าเข้าไปในตัวแปร array ตำแหน่งที่ 2
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu","Mitsubishi"]; // ตัวแปร array 
 
var carsUseSplice=cars.splice(2,0,"Ford");
// มีผลให้ตัวแปร cars=["Toyota","Honda","Ford","Isuzu","Mitsubishi"];
// ไม่มีการคืนค่า เนื่องจากไม่มีการลบค่าใดๆ ออกจากตัวแปร
// ทำให้ carsUseSplice="";
// ตัวอย่างการใช้งาน กรณีลบ หนึ่งค่าออกจากตำแหน่งที่ 2 และเพิ่มค่าใหม่เข้าไปในตำแหน่งที่ 2
// ลบ และ เพิ่ม
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu","Mitsubishi"]; // ตัวแปร array 
 
var carsUseSplice=cars.splice(2,1,"Ford");
// มีผลให้ตัวแปร cars=["Toyota","Honda","Ford","Mitsubishi"];
// คืนค่า ตัวที่ลบ เท่ากับ Isuzu เนื่องจากมีการกำหนด จำนวนที่ต้องการลบ เท่ากับ 1
// ทำให้ carsUseSplice="Isuzu";
// ตัวอย่างการใช้งาน กรณีลบ สองค่าออกจากตำแหน่งที่ 2 และเพิ่มค่าใหม่เข้าไปในตำแหน่งที่ 2
// ลบ และ เพิ่ม
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu","Mitsubishi"]; // ตัวแปร array 
 
var carsUseSplice=cars.splice(2,2,"Ford");
// มีผลให้ตัวแปร cars=["Toyota","Honda","Ford"];
// คืนค่า ตัวที่ลบ เท่ากับ Isuzu,Mitsubishi เนื่องจากมีการกำหนด จำนวนที่ต้องการลบ เท่ากับ 2
// ทำให้ carsUseSplice="Isuzu,Mitsubishi";

 

 

ใช้ฟังก์ชัน toString()

toString() ใช้สำหรับ แปลงค่า array เป็น string และคืนค่าเป็นข้อความคั่นด้วยเครื่องหมาย (,)
โดยที่ตัวแปร array ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 

// ตัวอย่างการใช้งาน 
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu","Mitsubishi"]; // ตัวแปร array 
 
var carsUseToString=cars.toString();
// จะได้ carsUseToString="Toyota,Honda,Isuzu,Mitsubishi";
// โดยที่ตัวแปร cars ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 

 

ใช้ฟังก์ชัน valueOf()  ในการจัดการ กับตัวแปร array

valueOf() ใช้สำหรับ แสดงค่าทั้งหมดในตัวแปร array และคั่นแต่ละค่าด้วย comma (,)
โดยที่ตัวแปร array ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 

// ตัวอย่างการใช้งาน 
var cars=["Toyota","Honda","Isuzu","Mitsubishi"]; // ตัวแปร array 
 
var carsUseValueOf=cars.valueOf();
// จะได้ carsUseValueOf="Toyota,Honda,Isuzu,Mitsubishi";
// โดยที่ตัวแปร cars ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ