PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


ทบทวน ลำดับ การทำงาน mouse events ใน jQuery

27 May 2010 By Ninenik Narkdee
mouse jquery event

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ mouse jquery eventกรณีทั่วไป
1.mouseenter
2.hover
3.mouseover
4.mousemove
5.mousedown
6.focusin
7.mouseup
8.click
9.mouseout
10.mouseleave
11.hover
12.focusout

หมายเหตุ ลำดับที่ 6. focusin และ 12. focusout เกิดขึ้นกรณีใช้กับ element form เช่น input ชนิดต่างๆ เป็นต้น

กรณ๊การกด double click (dblclick)
1.mousedown
2.mouseup
3.click
4.mousedown
5.mouseup
6.click
7.dblclick

รูปแบบการใช้งาน mouse events ทั่วไป

<script language="javascript" src="js/jquery-1.4.1.min.js"></script>   
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("#divTest").mousedown(function(){
		alert("mousedown");
	});	
});
</script>

 อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: jquery mouse eventURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ