ทบทวน วันที่ date object ใน javascript

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
javascript date object วันที่

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ javascript date object วันที่การดึงค่ามาใช้งาน

var myDate=new Date(2010,6,1,17,30,30,500);
myDate.getFullYear() = 2010  
// แสดงปี ค.ศ. 4 หลัก

myDate.getYear() = 110  
// ไม่นิยมเพราะจะขึ้นกับ บราวเซอร์ ถ้าใน IE จะเท่ากับ 2010 ใน FF เท่ากับ 2010-1900

myDate.getMonth() = 6 
// เดือน 0-11

myDate.getDate() = 1 
// วันที่ 1-31

myDate.getDay() = 4 
// วัน 0=Sunday, 1=Monday

myDate.getHours() = 17 
// ชั่วโมง 0-23

myDate.getMinutes() = 30 
// นาที 0-59

myDate.getSeconds() = 30  
// วินาที 0-59

myDate.getMilliseconds() = 500  
// มิลลิวินาที 0-999

myDate.getTime() = 1277980230500
// เวลาทั้งหมด เป็น มิลลิวินาที ได้จาก เวลา timestamp + millisecond , 1277980230 + 500

myDate.getTimezoneOffset() = -420
// ความต่างของเวลามาตรฐานโลกตามนาฬิกาที่กรีนิช ในอังกฤษ (คำย่อคือ GMT) กับเวลาที่บ้านเรา
// หน่วยเป็น นาที จากตัวอย่าง -420 ได้จาก 60 นาที คูณด้วย 7 ชม.
// ค่าติดลลบแสดงว่าเร็วกว่าเวลาที่ ที่กรีนิช ในอังกฤษ   420/60 =7 ชม.

myDate.getUTCFullYear() = 2010
// แสดงปี ค.ศ. 4 หลัก ที่กรีนิช ในอังกฤษ

myDate.getUTCMonth() = 6
// เดือน 0-11 ที่กรีนิช ในอังกฤษ

myDate.getUTCDate() = 1
// วันที่ 1-31 ที่กรีนิช ในอังกฤษ

myDate.getUTCDay() = 4
// วัน 0=Sunday, 1=Monday ที่กรีนิช ในอังกฤษ

myDate.getUTCHours() = 10
// ชั่วโมง 0-23 ที่กรีนิช ในอังกฤษ

myDate.getUTCMinutes() = 30
// นาที 0-59 ที่กรีนิช ในอังกฤษ

myDate.getUTCSeconds() = 30
// วินาที 0-59 ที่กรีนิช ในอังกฤษ

myDate.getUTCMilliseconds() = 500
// มิลลิวินาที 0-999 ที่กรีนิช ในอังกฤษ

การแปลงค่า

myDate.toGMTString() = Thu, 01 Jul 2010 10:30:30 GMT
// แปลงวันที่เป็นเวลาที่กรีนิช ในอังกฤษ เป็นแบบข้อความ

myDate.toLocaleString() = Thursday, July 01, 2010 5:30:30 PM
// แปลงวันที่เป็นเวลาที่บ้านเรา

myDate.toLocaleDateString() = Thursday, July 01, 2010
// แปลงวันที่เป็นเวลาที่บ้านเรา ไม่เอาเวลา

myDate.toLocaleTimeString() = 5:30:30 PM
// แปลงวันที่เป็นเวลาที่บ้านเรา ไม่เอาวันที่

myDate.toString() = Thu Jul 01 2010 17:30:30 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
// แปลงวันที่เป็นเวลาที่บ้านเรา เป็นแบบ universal time

myDate.toUTCString() = Thu, 01 Jul 2010 10:30:30 GMT
// แปลงวันที่เป็นเวลาที่กรีนิช ในอังกฤษ เป็นแบบข้อความ

myDate.valueOf() = 1277980230500
// แปลงวันที่เป็นเวลาในหน่วย มิลลิวินาที ได้จาก เวลา timestamp + millisecond , 1277980230 + 500

การตั้งค่าเวลา

// สำหรับการตั้งค่าจะใช้คำสั่งคล้ายกับคำสั่งในการดึงค่ามาใช้ แต่เปลี่บนจาก get เป็น set และเพิ่มค่าพารามิเตอร์เข้าไปในวงเล็บ
// เช่น
myDate.getFullYear()
// เป็น
myDate.setFullYear(2010,6,1)

// หรือ
myDate.getHours()
// เป็น
myDate.setHours(17,30,30,500)

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ