ทำให้ เลือก list box แล้วแสดง checkbox ด้วย jQuery

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
checkbox jquery listbox

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ checkbox jquery listboxตัวอย่าง ทำให้ เลือก list box แล้วแสดง checkbox ด้วย jQuery

 • data1
 • data2
 • data3
 • data4
 • data5
 • data6

HTML ตัวอย่าง

<div style="margin:auto;width:400px;">
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
 <select name="my_select" id="my_select">
  <option value="">เลือกข้อมูล</option>
 </select>
<ul class="myUL1"> 
<li>
 <input name="data1" type="checkbox" id="data1" value="1" />
 data1</li> 
<li>
 <input name="data2" type="checkbox" id="data2" value="2" />
 data2</li> 
<li>
 <input name="data3" type="checkbox" id="data3" value="3" />
 data3</li> 
<li>
 <input name="data4" type="checkbox" id="data4" value="4" />
 data4</li> 
<li>
 <input name="data5" type="checkbox" id="data5" value="5" />
 data5</li> 
<li>
 <input name="data6" type="checkbox" id="data6" value="6" />
 data6</li> 
</ul>  
</form>
</div>

CSS Code ตัวอย่าง

<style type="text/css">
select#my_select{
	width:200px;
  color:#333333;  
  background-color:#EAEAEA;  
  border:1px solid #999999;  
}
select#my_select option{
  color:#333333;  
  background-color:#EAEAEA;  
  border:1px solid #999999;  
}
ul.myUL1{  
  margin:0px;  
  padding:0px;  
  font-size:12px;  
  width:200px;  
  color:#333333;  
  background-color:#EAEAEA;  
  border:1px solid #999999;  
  position:absolute;  
  display:none;  
  list-style:none;  
	z-index:100;
/* ถ้ารายการตัวเลือกมีมาก สามารถกำหนดความสูง แล้วให้มีมี scroll เลื่อนดูข้อมูล 
โดยเอา comment สองบรรทัดล่างนี้ออก */   
/* height:80px; 
  overflow:auto;*/ 
}  
ul.myUL1 li{  
  margin:0px;  
  padding:0px;  
  cursor:pointer;  
  text-indent:5px; 
  list-style:none;  
}  
ul.myUL1 li:hover{  
  margin:0px;  
  padding:0px;  
  cursor:pointer;  
  background-color:#666666;  
  color:#FFFFFF;  
}
</style>

Javascript Code ตัวอย่าง

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
  var obj1="select#my_select"; // กำหนด object เป้าหมาย  
  var obj2="ul.myUL1"; // กำหนด object รายการตัวเลือก  
  $(obj1).focus(function(){  
    var nX=$(this).offset().left;  
    var nY=$(this).offset().top+($(this).height()+3);  
		$(this).html("");
    $(obj2).show().css({  
			"width":$(this).width()+"px",
      "left":nX,  
      "top":nY  
    });  
		$(obj1).html("<option value=\"\">เลือกข้อมูล</option>").blur();  
  });  
  $(obj2).children("li").click(function(){ 
		var iCheck=($(this).children("input").attr("checked")=="checked")?false:true; 
		$(this).children("input").attr("checked",iCheck);
  });  
  $(obj2).hover(function(){  
    $(this).show();  
  },function(){  
		var setValue="";
		var setText="";
		$(this).find("input").each(function(key){
			if($(this).attr("checked")=="checked"){
				setValue+=$(this).val()+",";
				setText+=$(this).parent("li").text()+",";
			}		
		});
		setText=(setText!="")?setText:"เลือกข้อมูล";
    $(this).hide();  
    $(obj1).html("<option value=\""+setValue+"\">"+setText+"</option>").blur();  
  }); 
});
</script>


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 27-06-2017


หมายเหตุ: ตัวอย่างนี้ใช้งานกับ jQuery เวอร์ชั่น 1.7.1 เป็นต้นไป อาจจะต้องประยุกต์เพิ่มเติมหากใช้กับเวอร์ชั่นเก่าๆ 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ