นาฬิกาเวลา จาก server อย่างง่าย

07 September 2011 By Ninenik Narkdee
server javascript php เวลา

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ server javascript php เวลา เป็นลูกเล่นสำหรับเอาไปตกแต่งเว็บ เมื่อก่อนเห็นตามเว็บต่างๆ บ่อย แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนิยม หันไปใช้นาฬิกาสวยๆ จาก flash
เอามาแนะนำเผื่อใครสนใจนำไปใช้งาน รูปแบบการทำงาน คือดึงเวลาจาก server เป็นเวลาตั้งต้น จากนั้นเวลาก็จะเดินไปเรื่อย

ตัวอย่างโค้ดทั้งหมด

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
</head>

<body>


<div id="css_time_run">
<?=date("H:i:s")?>
</div>
<br />


<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){


	var nowDateTime=new Date("<?=date("m/d/Y H:i:s")?>");
	var d=nowDateTime.getTime();
	var mkHour,mkMinute,mkSecond;
	 setInterval(function(){
		d=parseInt(d)+1000;
		var nowDateTime=new Date(d);
		mkHour=new String(nowDateTime.getHours());  
		if(mkHour.length==1){  
			mkHour="0"+mkHour;  
		}
		mkMinute=new String(nowDateTime.getMinutes());  
		if(mkMinute.length==1){  
			mkMinute="0"+mkMinute;  
		} 		 
		mkSecond=new String(nowDateTime.getSeconds());  
		if(mkSecond.length==1){  
			mkSecond="0"+mkSecond;  
		} 	
		var runDateTime=mkHour+":"+mkMinute+":"+mkSecond;		 
		$("#css_time_run").html(runDateTime);	 
	 },1000);


});
</script>
</body>
</html>

ตัวอย่าง

 
เพียงกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: เวลา server javascript phpURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ