บวกวันใน javascript ด้วยฟังก์ชัน day add อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
javascript date

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ javascript date<script type="text/javascript">
function newDayAdd(inputDate,addDay){
    var d = new Date(inputDate);
    d.setDate(d.getDate()+addDay);
	mkMonth=d.getMonth()+1;
	mkMonth=new String(mkMonth);
	if(mkMonth.length==1){
		mkMonth="0"+mkMonth;
	}
	mkDay=d.getDate();
	mkDay=new String(mkDay);
	if(mkDay.length==1){
		mkDay="0"+mkDay;
	}	
	mkYear=d.getFullYear();
//	return mkYear+"-"+newMonth+"-"+newDay; // แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบ ปี-เดือน-วัน
	return mkMonth+"/"+mkDay+"/"+mkYear; // แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบ เดือน/วัน/ปี	
}

// การใช้งาน
// รูปแบบเริ่มต้นจะใช้เป็น   เดือน/วัน/ปี	 เช่น 01/31/2009 
alert(newDayAdd("01/10/2009",100));
// วันเริ่มต้นเป็น 01/10/2009
// จำนวนวันที่จะเพิ่มเป็น 100 วัน
// ผลลัพธ์จะได้วันที่ในอีก 100 วันข้างหน้า นับจากวันเริ่มต้นที่กำหนด
// ได้ 04/20/2009

// หรือจะนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งานต่อไปก็ได้
// ดังนี้
var next100day=newDayAdd("01/10/2009",100);
</script>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: javascript dateURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ