ปฏิทินอย่างง่ายด้วย php และ css

เขียนเมื่อ 15 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
calendar php css ปฏิทิน

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ calendar php css ปฏิทินCSS Code

 <style type="text/css">
#calendar_css {
	background-color:#F0F0F0;
	border-style:solid;
	border-width:0px;
	border-right-width:0px;
	border-bottom-width:0px;
	border-color:#cccccc;
}
#calendar_css td{
	text-align:center;
	font:11px tahoma;
	width:2%;
	height:18px;
}
#calendar_css thead{
	text-align:center;
	font:11px tahoma;
	width:2%;
	height:18px;
	background-color:#333333;
	color:#FFFFFF;
}
#calendar_css .current{
	text-align:center;
	font:11px tahoma;
	width:2%;
	height:18px;
	background-color:#FF0000;
	color:#FFFFFF;
}
col.holidayCol{
	background-color:#FDDFE4;
	color:#FF0000;
}
td.monthTitle{
	background-color:#666666;
	text-align:center;
	font:11px bold tahoma;	
}
 </style>

PHP Code

<?php  
$day_now=array("Sun"=>"1","Mon"=>"2","Tue"=>"3","Wed"=>"4","Thu"=>"5","Fri"=>"6","Sat"=>"7");  
$first_day=date("D",mktime(0,0,1,intval(date("m")),1,date("Y")));  
$start_td=$day_now[$first_day]-1;   
$num_day=date("t");  
$num_day2=($num_day+$start_td);  
$num_day3=(7*ceil($num_day2/7));  
?>  
<table id="calendar_css" width="175" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">  
<colgroup>  
<col class="holidayCol" />  
<col span="5" />  
<col class="holidayCol" />  
</colgroup>  
<thead>  
<tr>
<td colspan="7" class="monthTitle">
<?=date("M-Y")?>
</td>
</tr>
 <tr>  
  <td>อา </td>  
  <td>จ </td>  
  <td>อ </td>  
  <td>พ </td>  
  <td>พฤ </td>  
  <td>ศ </td>  
  <td>ส </td>  
 </tr>  
</thead>  
<?php for($i=1;$i <=$num_day3;$i++){ ?>  
<?php if($i%7==1){ ?>  
 <tr>  
 <?php } ?>  
  <td  <?=(date("j")==$i-$start_td)?"class=\"current\"":""?>> <?=($i-$start_td>=1 && $i-$start_td <=$num_day)?$i-$start_td:" "?> </td>  
<?php if($i%7==0){ ?>  
 </tr>  
 <?php } ?>  
<?php } ?>  
</table> 

ตัวอย่าง

Dec-2009
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ