ประยุกต์การเลือกจาก listbox มากกว่า 2 รายการ ที่สัมพันธ์กัน

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
listbox

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ listbox

ดูแล้ว 21,887 ครั้ง


แนวทางและโค้ดตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นการประยุกต์ใช้งาน listbox หรือ
แท็ก select ที่มีความสัมพันธ์ของข้อมูล มากกว่า 2 รายการ ยกตัวอย่าง
เช่น การเลือกจังหวัด เลือกอำเภอ เลือกตำบล 
หรือ การเลือกคณะ เลือกสาขา เลือกวิชา
หรือ เลือกยี่ห้อ เลือกประเภท และเลือก ขนาด / สี
แบบนี้เป็นต้น
 
เนื้อหานี้จะประยุกต์จากบทความเก่า เรื่อง
 
กำหนดรายการใน listbox ที่ 2 จากเงื่อนไขการเลือก listbox ที่ 1 ด้วย ajax ใน jquery อย่างง่าย 
 
ดังนั้นการใช้งานกับฐานข้อมูล สามารถดูจากบทความข้างต้น ได้
 
สำหรับในที่นี้จะใช้วิธีนำเสนอ เป็นแนวทาง สามารถนำไปประยุกต์หรือดัด
แปลงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
 
ตัวอย่าง
 


ตัวเลือกที่1:
ตัวเลือกที่2:
ตัวเลือกที่3:
ตัวเลือกที่4:


 
ไฟล์ทดสอบ four_listbox.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <style type="text/css"> 
  .mylabel{ 
    display: inline-block; 
    width: 150px; 
    margin-bottom: 10px;     
  } 
  </style>   
</head>
<body>
 
<div style="margin:auto;width:80%;">

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
 <br>
 <br>
<span class="mylabel">ตัวเลือกที่1: </span>  
<select name="list1" id="list1">
 <option value="">เลือกรายการ</option>
 <option value="1">เลือกรายการ 1</option>
 <option value="2">เลือกรายการ 2</option>
 <option value="3">เลือกรายการ 3</option>
 <option value="4">เลือกรายการ 4</option>
 <option value="5">เลือกรายการ 5</option>        
 </select>
<br>
<span class="mylabel">ตัวเลือกที่2: </span>  
<select name="list2" id="list2">
 <option value="">เลือกรายการ</option>
</select>
<br>
<span class="mylabel">ตัวเลือกที่3: </span>  
<select name="list3" id="list3">
 <option value="">เลือกรายการ</option>
</select>
<br>
<span class="mylabel">ตัวเลือกที่4: </span>  
<select name="list4" id="list4">
 <option value="">เลือกรายการ</option>
</select>
<br>
<br>
<span class="mylabel"></span>  
  <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
<br>
</form>

    
</div> 
  
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript">
$(function(){
  
  // เมื่อเปลี่ยนค่าของ select id เท่ากับ list1
   $("select#list1").change(function(){ 
     // ส่งค่า ตัวแปร list1 มีค่าเท่ากับค่าที่เลือก ส่งแบบ get ไปที่ไฟล์ data_for_list2.php
     $.get("data_for_list2.php",{
       list1:$(this).val()
     },function(data){ // คืนค่ากลับมา
        $("select#list2").html(data); // นำค่าที่ได้ไปใส่ใน select id เท่ากับ list2   
        $("select#list2").trigger("change"); // อัพเดท list2 เพื่อให้ list2 ทำงานสำหรับรีเซ็ตค่า
     });
  });   
  
  // เมื่อเปลี่ยนค่าของ select id เท่ากับ list2
   $("select#list2").change(function(){ 
     // ส่งค่า ตัวแปร list2 มีค่าเท่ากับค่าที่เลือก ส่งแบบ get ไปที่ไฟล์ data_for_list3.php
     $.get("data_for_list3.php",{
       list2:$(this).val()
     },function(data){ // คืนค่ากลับมา
        $("select#list3").html(data); // นำค่าที่ได้ไปใส่ใน select id เท่ากับ list3
        $("select#list3").trigger("change"); // อัพเดท list3 เพื่อให้ list3 ทำงานสำหรับรีเซ็ตค่า
     });
  });     
  
  // เมื่อเปลี่ยนค่าของ select id เท่ากับ list3
   $("select#list3").change(function(){ 
     // ส่งค่า ตัวแปร list3 มีค่าเท่ากับค่าที่เลือก ส่งแบบ get ไปที่ไฟล์ data_for_list4.php
     $.get("data_for_list4.php",{
       list3:$(this).val()
     },function(data){ // คืนค่ากลับมา
        $("select#list4").html(data); // นำค่าที่ได้ไปใส่ใน select id เท่ากับ list4
        $("select#list4").trigger("change"); // อัพเดท list4 เพื่อให้ list4 ทำงานสำหรับรีเซ็ตค่า       
     });
  });       
  
});
</script>   
</body>
</html>
 
ไฟล์ data_for_list2.php
 
<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");       
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");       
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
?>
<?php if(isset($_GET['list1']) && $_GET['list1']!=""){?>
 <option value="">เลือกรายการ</option>
 <?php for($i=1;$i<=$_GET['list1'];$i++){ ?>
 <option value="<?=$i?>">เลือกรายการ <?=$i?></option>
 <?php } ?>
<?php }else{ ?>
 <option value="">เลือกรายการ</option>
<?php } ?>
 
ไฟล์ data_for_list3.php
 
<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");       
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");       
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
?>
<?php if(isset($_GET['list2']) && $_GET['list2']!=""){?>
 <option value="">เลือกรายการ</option>
 <?php for($i=1;$i<=$_GET['list2'];$i++){ ?>
 <option value="<?=$i?>">เลือกรายการ <?=$i?></option>
 <?php } ?>
<?php }else{ ?>
 <option value="">เลือกรายการ</option>
<?php } ?>
 
ไฟล์ data_for_list4.php
 
<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");       
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");       
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
?>
<?php if(isset($_GET['list3']) && $_GET['list3']!=""){?>
 <option value="">เลือกรายการ</option>
 <?php for($i=1;$i<=$_GET['list3'];$i++){ ?>
 <option value="<?=$i?>">เลือกรายการ <?=$i?></option>
 <?php } ?>
<?php }else{ ?>
 <option value="">เลือกรายการ</option>
<?php } ?>
 
สำหรับไฟล์ data_for_list(x).php นั้น ตามตัวอย่างจะทำแยกเพื่อให้เห็น
แนวทางชัดเจน ส่วนสำหรับ การไปใช้งานงาน อาจจะใข้เป็นไฟล์เดียวก็ได้
แล้วกำหนด if else เป็นเงื่อนไขสำหรับข้อมูลแทน


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: listboxURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ