ประยุกต์การเลือก listbox มากกว่า 2 รายการ ที่สัมพันธ์กัน รองรับการแก้ไข

เขียนเมื่อ 7 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
listbox

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ listbox

ดูแล้ว 10,407 ครั้ง


เนื้อหานี้เป็นการประยุกต์ต่อยอดเพิ่มเติมจากบทความ
 
ประยุกต์การเลือกจาก listbox มากกว่า 2 รายการ ที่สัมพันธ์กัน 
 
โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียกใช้ใหม่ให้ง่ายและ สะดวกยิ่งขึ้น
สามารถใช้แทนรูปแบบเดิมได้ เพราะรูปแบบใหม่นี้ จะรองรับกรณีแก้ไขข้อมูล
ในที่นี้เราจะใช้งาน data- attribute ของ html5 มาเป้นตัวกำหนดค่าของ
ข้อมูลเดิม
 

ยกตัวอย่าง เช่นเราเก็บช้อมูล

province_id ไอดีจังหวัด สมมติเท่ากับ 10
amphur_id ไอดีอำเภอ สมมติเท่ากับ 130
district_id ไอดีตำบล สมมติเท่ากับ 5
 
 

การกำหนดเรียกใช้งานหน้าเพิ่มข้อมูล ที่เราต้องเลือกจังหวัด อำเภอ และตำบลก็จะประมาณนี้

 
<select name="province_id" id="province_id" data-initval=""> 
 <option value="">เลือกรายการ</option> 
</select> 
<br>
<select name="amphur_id" id="amphur_id" data-initval=""> 
 <option value="">เลือกรายการ</option> 
</select>
<br> 
<select name="district_id" id="district_id" data-initval=""> 
 <option value="">เลือกรายการ</option> 
</select> 
 

และการกำหนดกรณีเรียกใช้งานหน้าแก้ไขข้อมูล เราก็เอาค่าของข้อมูลที่ได้บันทึกไว้มาแสดงใน data-initval ดังนี้

 
<select name="province_id" id="province_id" data-initval="10"> 
 <option value="">เลือกรายการ</option> 
</select> 
<br>
<select name="amphur_id" id="amphur_id" data-initval="130"> 
 <option value="">เลือกรายการ</option> 
</select>
<br> 
<select name="district_id" id="district_id" data-initval="5"> 
 <option value="">เลือกรายการ</option> 
</select> 
 

ตัวอย่างโค้ดการกำหนดหน้าแก้ไข เรียกจากการคิวรี่ฐานข้อมูล

<select name="province_id" id="province_id" data-initval="<?=$row['province_id']?>"> 
 <option value="">เลือกรายการ</option> 
</select> 
<br>
<select name="amphur_id" id="amphur_id" data-initval="<?=$row['amphur_id']?>"> 
 <option value="">เลือกรายการ</option> 
</select>
<br> 
<select name="district_id" id="district_id" data-initval="<?=$row['district_id']?>"> 
 <option value="">เลือกรายการ</option> 
</select> 
 
 

ในส่วยของ javascript การใช้งาน ajax เราจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบสร้างเป็น ฟังก์ชั่น ดังนี้

 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
$(function(){ 
 
 	// สร้างฟังก์ชั่น รับค่า ไฟล์ , selector เป้าหมาย , และข้อมูลที่ส่ง
  var loadOption = function(targetFile,targetObj,dataSend){ 
    var dataCheck=$(targetObj).data("initval");// เก็บค่าที่ได้เลือกไว้แล้ว 
    if(dataCheck!=null){ // ถ้ามีการกำหนดค่าที่ได้เลือกไว้แล้วใน data-initval
			// รวมข้อมูลที่จะส่งไปยัง ajax ในที่นี้ใช้ตัวแปรชื่อ checkVal มีค่าเท่ากับ dataCheck
      dataSend=$.extend(dataSend,{checkVal:dataCheck}); 
    } 
		// ทำงาน ajax ส่งค่าข้อมูล
     $.get(targetFile,dataSend,function(data){ // สำเร็จคืนค่า data 
        $(targetObj).html(data); // แทนค่าใน selector เป้าหมาย  
        $(targetObj).trigger("change"); // เรียก event ให้ selector เป้าหมายทำงาน   
     });     
  } 
   
	 // ลิสรายการแรกใช้ ajax ดึงรายการจังหวัดทั้งหมด 
	 var dataSend={
		 type_option:1
	 };
	 var targetObj="select#province_id"; 
	 loadOption("get_option.php",targetObj,dataSend);    
	 
	 // ถ้าเปลี่่ยนจังหวัด ส่งค่าไอดีจังหวัดไปเปลี่ยนรายการอำเภอ
   $("select#province_id").on("change",function(){  
    var dataSend={ 
			type_option:2,
      province_id:$(this).val() 
    }; 
    var targetObj="select#amphur_id"; 
    loadOption("get_option.php",targetObj,dataSend); 
  });    

	 // ถ้าเปลี่ยนอำเภอ ส่งค่าไอดีอำเภอไปเปลี่ยนรายการตำบล 
   $("select#amphur_id").on("change",function(){  
    var dataSend={ 
			type_option:3,
      amphur_id:$(this).val() 
    }; 
    var targetObj="select#district_id"; 
    loadOption("get_option.php",targetObj,dataSend); 
  });    
	
/*// เรียกใช้ส่วนนี้ ถ้ารายการแรก ไม่ได้ใช้ ajax
  $("select#province_id").val(function(){ 
    return $(this).data("initval");  
  }).trigger("change"); */
   
}); 
</script>   
 

ไฟล์ db_connect.php

 
<?php 
$mysqli = new mysqli("localhost", "root","","test"); 
/* check connection */ 
if ($mysqli->connect_errno) { 
  printf("Connect failed: %s\n", $mysqli->connect_error); 
  exit(); 
} 
if(!$mysqli->set_charset("utf8")) { 
  printf("Error loading character set utf8: %s\n", $mysqli->error); 
  exit(); 
} 
 

ตัวอย่างไฟล์ get_option.php

<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");        
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");        
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);   
require_once("db_connect.php");
?>
<?php 
// แสดงรายการจังหวัดทั้งหมด
if(isset($_GET['type_option']) && $_GET['type_option']==1){ 
?>
<option value="">เลือกรายการ</option> 
<?php
	$sql="
	SELECT * FROM province WHERE 1
	";
	$result = $mysqli->query($sql);
	if($result){
		while($row=$result->fetch_array()){
			$is_selected=(isset($_GET['checkVal']) && $_GET['checkVal']==$row['province_id'])?" selected":""; 
?>
		<option value="<?=$row['province_id']?>" <?=$is_selected?>><?=$row['province_name']?></option> 	
<?php			
		}
	}
?>
<?php }else{ ?>
	<?php if(isset($_GET['type_option']) && $_GET['type_option']==1){ ?>
		<option value="">เลือกรายการ</option> 	
	<?php } ?>
<?php } // 
exit;
?>	
<?php 
// ส่งค่าไอดีจังหวัดมาเพื่อแสดงรายการอำเภอ
if(isset($_GET['province_id']) && $_GET['province_id']!="" && $_GET['type_option']==2){ 
?>
<option value="">เลือกรายการ</option> 
<?php
	$sql="
	SELECT * FROM amphur WHERE province_id = '".$_GET['province_id']."'
	";
	$result = $mysqli->query($sql);
	if($result){
		while($row=$result->fetch_array()){
			$is_selected=(isset($_GET['checkVal']) && $_GET['checkVal']==$row['amphur_id'])?" selected":""; 
?>
		<option value="<?=$row['amphur_id']?>" <?=$is_selected?>><?=$row['amphur_name']?></option> 	
<?php			
		}
	}
?>
<?php }else{ ?>
	<?php if(isset($_GET['type_option']) && $_GET['type_option']==2){ ?>
		<option value="">เลือกรายการ</option> 	
	<?php } ?>
<?php } // 
exit;
?>	

<?php 
// ส่งค่าไอดีอำเภอมาเพื่อแสดงรายการตำบล
if(isset($_GET['amphur_id']) && $_GET['amphur_id']!="" && $_GET['type_option']==3){ 
?>
<option value="">เลือกรายการ</option> 
<?php
	$sql="
	SELECT * FROM district WHERE amphur_id = '".$_GET['amphur_id']."'
	";
	$result = $mysqli->query($sql);
	if($result){
		while($row=$result->fetch_array()){
			$is_selected=(isset($_GET['checkVal']) && $_GET['checkVal']==$row['district_id'])?" selected":""; 
?>
		<option value="<?=$row['district_id']?>" <?=$is_selected?>><?=$row['district_name']?></option> 	
<?php			
		}
	}
?>
<?php }else{ ?>
	<?php if(isset($_GET['type_option']) && $_GET['type_option']==3){ ?>
		<option value="">เลือกรายการ</option> 	
	<?php } ?>
<?php } // 
exit;
?>	

 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: listboxURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ