ประยุกต์การใช้งาน Mobile Detect PHP class ใน codeigniter อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 6 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php mobile detect mobile codeigniter codeigniter 3

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php mobile detect mobile codeigniter codeigniter 3เนื้อหาต่อไปนี้ เป็นแนวทางการนำ Mobile Detect PHP class มาใช้ codeigniter
จากเนื้อหา
 
แนะนำ Mobile Detect php class พร้อมใช้ เช็คการใช้งาน ผ่าน มือถือ แท็บเล็ต 
 
เว็บไซต์ http://mobiledetect.net/
 
เราจะทำการนำ PHP class ดังกล่าวข้างต้น มาใช้งานร่วมกับ codeigniter อย่าง
เริ่มต้น ให้ไปที่เว็บไซต์
 
 
ดาวน์โหลดไฟล์ PHP Class แล้วแตกไฟล์ นำไฟล์ที่ชือ Mobile_Detect.php มาใช้งาน
โดยให้ทำการ copy ไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ apps > third_party
 
จากนั้นให้สร้างไฟล์ชื่อ MobileDetect.php ไว้ในโฟลเดอร์ apps > libraries 
โดยมีรูปแบบโค้ดดังนี้
 
<?php
if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed'); 

require_once APPPATH."/third_party/Mobile_Detect.php";
class MobileDetect {
  public function __construct() {

  }
}
 
สำหรับวิธีการเรียกใช้งานทำได้ดังนี้
ทดสอบด้วยไฟล์ตัวอย่าง 
 
<?php 
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'); 
 
class Example extends CI_Controller { 
  
  public function __construct()
  {
		parent::__construct();
		$this->load->library('MobileDetect');
  } 

	public function index()
	{
		$detect = new Mobile_Detect;
	}
	
}
 
 
วิธีการใช้งานเราสามารถดูวิธีการใช้งานและรูปแบบได้จากเว็บไซต์
 
ตัวอย่างการใช้งานอย่างง่าย
 
<?php 
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'); 
 
class Example extends CI_Controller { 
  
  public function __construct()
  {
		parent::__construct();
		$this->load->library('MobileDetect');
  } 

	public function index()
	{
		$detect = new Mobile_Detect;
		if($detect->isMobile()){
		  $this->load->view('mobile/index'); 
		}else{ 
		  $this->load->view('site/index'); 
		}   		
	}
	
}


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ