ประยุกต์ อายุตัวแปร session และการ logout ด้วย ajax อัตโนมัติ

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
logout session ajax

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ logout session ajax

ดูแล้ว 12,583 ครั้ง


เนื้อหาส่วนนี้เป็นการสร้างฟังก์ชั่นประยุกต์เพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้งานตัวแปร
session ปรับปรุงจากเนื้อหาของบทความเก่า
 
สร้างฟังก์ชัน PHP กำหนดเวลาหมดอายุให้ตัวแปร SESSION อย่างง่าย 
 
ฟังก์ชั่นที่ประยุกต์ใหม่เพิ่มเติมนี้ทำอะไรได้บ้าง
- ตรวจสอบสิทธิการใช้งานหน้าเพจเฉพาะ ด้วยตัวแปร session
- กำหนดอายุของตัวแปร session แบบฟิกเวลาใช้งาน
- กำหนดอายุของตัวแปร session แบบอัพเดทเวลาล่าสุด
- ดัดแปลงใช้งานร่วมกับ ajax ทำระบบ logout อัตโนมัติ
- กำหนดลิ้งค์ไปหน้าเพจที่ต้องการ 
 
เริ่มต้นอย่างแรกสร้างไฟล์ session_expire.php (ค่าตัวแปรด้านในสามารถ
ดัดแปลงได้ตามความเหมาะสม)
 
<?php
function setSessionTime(
      $_timeSecond,
      $url=null,
      $return=null,
      $check_access=null,
      $renewTime=null
    ){

  if($check_access==null && $url!=""){
    header("location:".$url);      
    exit;
  }
  
  $data_back=0; // 0 คือ ยังไม่ล้างตัวแปร 1 คือ ล้างค่าตัวแปรแล้ว
  if(!isset($_SESSION['ses_time_life'])){
    $_SESSION['ses_time_life']=time();
  }
  if(isset($_SESSION['ses_time_life']) && time()-$_SESSION['ses_time_life']>$_timeSecond){
    if(count($_SESSION)>0){

      // วนลูป unset ตัวแปร session ทั้งหมด   
        foreach($_SESSION as $key=>$value){
        unset($$key);
        unset($_SESSION[$key]);
        }

      //  หรือเฉพาะตัวแปรที่ต้องการ
//      unset($_SESSION['user']); // กำหนดตัวแปร session อื่นๆ ที่ต้องการ unset ต่อจากนี้ได้
 //      unset($_SESSION['ses_time_life']); // กรณีกำหนดเฉพาะ ต้องมี บรรทัดนี้ด้วยเสมอ
      
      if($return){
        $data_back=1;
        return $data_back;
        exit;
      }      

      // ถ้ามีการกำหนด url หลังจาก unset ก็ให้ ลิ้งค์ไปหน้านั้นๆ
      if($url){
        header("location:".$url);
        exit;
      }
    }
  }else{
    // อัพเดทเป็นเวลาล่าสุด
    if($renewTime==true){
      $_SESSION['ses_time_life']=time();
    }
    if($return){
      $data_back=0;
      return $data_back;
      exit;
    }    
  }
}
?>

 
 
เงื่อนไขตัวอย่างประกอบ เรามีไฟล์ประกอบตามนี้
1. หน้า login อย่างง่าย กรอกแค่ user แล้วกด login
2. ทำการสร้างตัวแปร session ชื่อ $_SESSION['user'] แล้วส่งไปหน้า สมาชิก
    member.php
3. หน้า member.php แสดงข้อมูล ตัวแปร $_SESSION['user'] มีการกำหนด
    อายุของตัวแปร session และค่าอื่นๆ หน้านี้ หากเมื่อตัวแปร session ถูกทำลาย
    ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ ก็จะทำการส่งไปหน้า login.php
4. เพิ่มโค้ด ajax หากต้องการตรวจสอบการหมดอายุของตัวแปร session และให้ทำการ
    logout อัตโนมัติ
 
ไฟล์ login.php
 
<?php
session_start();
include("session_expire.php");
?>
<?php
if(isset($_POST['user'])){
  $_SESSION['user']=$_POST['user'];
  header("Location:member.php");
  exit;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>login</title>
</head>
<body>

<div style="margin:auto;width:80%;">
 <a href="member.php">Member Link</a>
  <form method="post" action="">
  <input type="text" name="user" id="user">
  <input type="submit" name="submit" value="Login">
  </form>
</div>  
  
</body>
</html>

 
 
ไฟล์ member.php
 
<?php
session_start();
include("session_expire.php");
setSessionTime(10,"login.php",null,$_SESSION['user'],true);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Member</title>
</head>
<body>
  <div style="margin:auto;width:80%;">
  MEMBER <?=$_SESSION['user']?>
  <pre>
    <?php print_r($_SESSION); ?>
    <?php
      echo "<br>";
      echo date("Y-m-d H:i:s");
      echo "<br>";
      echo date("Y-m-d H:i:s",$_SESSION['ses_time_life']);
      echo "<br>";
    ?>
  </pre>
  </div>

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>   
<script type="text/javascript"> 
$(function(){ 
 
// ถ้าต้องการใช้งาน auto logout ด้วย ajax ให้เอา comment ส่วนนี้ออก  
//  setInterval(function(){ // กำหนดการทำงานทุกกี่วินาที
//    $.post("check_session.php",function(data){ // เรียกไฟล์ตรวจสอบ session
//      if(data==1){ // เมื่อ session ถูกทำลายแล้ว
//        window.location="login.php"; // ส่งไปหน้า login.php 
//      }
//    });
//  },5000); // กำหนดวินาที ที่ตอ้งการ ทุก 1 นาทีหรือ 60000 ก็ได้ ตัวอย่างกำหนดแค่ทุกๆ 5 วินาที
  
}); 
</script>      
</body>
</html>

 
 
ไฟล์ check_session.php (กรณีใช้งาน ajax logout)
 
<?php
session_start();
include("session_expire.php");
echo setSessionTime(10,null,true); // อายุ session 10 วินาที คืนค่าสำหรับ ajax
exit;
?>
 
 
วิธีการใช้งาน หรือการกำหนดค่า
 
<?php
session_start();
include("session_expire.php");
setSessionTime(10,"login.php",null,$_SESSION['user'],true);
?>
 
ให้วางโค้ดตามรูปแบบด้านบนในไฟล์ที่ต้องการ 
 
setSessionTime(10,"login.php",null,$_SESSION['user'],true);
 
จากรูปแบบ
 
setSessionTime(
  เวลาวินาทีของอายุ,
  ไฟล์ที่ต้องการลิ้งค์ไปเมื่อ session ถูกทำลาย,
  การส่งค่ากลับกรณีใช้กับ ajax,
  ตัวแปร session ที่ต้องการกำหนดสิทธิ์เข้าเพจ,
  อัพเดทเวลาล่าสุดอัตโนมัติ
  );
 
ค่าที่ 2 -5 สามารถกำหนดเป็น null ถ้าไม่ต้องการใช้งาน ขึ้นกับแล้วแต่เงื่อนไข
 
ตัวอย่งการกำหนดค่า
 
ให้ตัวแปร session หมดอายุภายใน 10 นาที หากไม่ได้ login หรือตัวแปร session
ถูกทำลายแล้ว ให้ไปที่หน้า login.php ไม่ได้ใช้ค่าสำหรับ ajax 
มีการเช็คการเข้าใช้งานเพจเฉพาะด้วยตัวแปร session ชื่อ $_SESSION['user_id']
และให้อัพเดทเวลาใช้งาน อัตโนมัติ
สามารถกำหนดได้เป็น
 
setSessionTime(600000,"login.php",null,$_SESSION['user_id'],true);
 
ให้ตัวแปร session หมดอายุภายใน 10 นาที 
ใช้ค่าสำหรับ ajax 
สามารถกำหนดได้เป็น
* การใช้งาน ajax ต้องไม่อัพเดทเวลาใช้งานอัตโนมัติ

setSessionTime(600000,null,true); 

 
ถ้าต้องการใช้งานการ logout อัตโนมัติด้วย ajax ให้แทรกโค้ดส่วนนี้
ในไฟล์ที่ต้องการเช็ค ตามรุปแบบนี้ (สามารถใช้วิธีการ include ได้)

<?php
session_start();
include("session_expire.php");
setSessionTime(10,"login.php",null,$_SESSION['user'],true);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
 
  
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>   
<script type="text/javascript"> 
$(function(){ 
 
// ถ้าต้องการใช้งาน auto logout ด้วย ajax ให้เอา comment ส่วนนี้ออก  
  setInterval(function(){ // กำหนดการทำงานทุกกี่วินาที
    $.post("check_session.php",function(data){ // เรียกไฟล์ตรวจสอบ session
      if(data==1){ // เมื่อ session ถูกทำลายแล้ว
        window.location="login.php"; // ส่งไปหน้า login.php 
      }
    });
  },5000); // กำหนดวินาที ที่ตอ้งการ ทุก 1 นาทีหรือ 60000 ก็ได้ ตัวอย่างกำหนดแค่ทุกๆ 5 วินาที
  
}); 
</script>   
</body>
</html>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอิน( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )
URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ