ประยุกต์ jQuery UI ปฏิทิน Datepicker แสดงภาษาไทย และใช้ ปี พ.ศ.

เขียนเมื่อ 12 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
datepicker jqueryui

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ datepicker jqueryui

ทางเลือก สำหรับคนที่ต้องการใช้ jQuery UI ปฏิทิน Datepicker ใช้ปี พ.ศ. และแสดง ภาษาไทย
ซึ่งประยุกต์เพิ่มเติม จากบทความ
http://www.ninenik.com/เริ่มต้น_jQuery_UI_กับการสร้าง_ปฏิทินเลือกวันที่_datepicker_-212.html

ตัวอย่าง
 ดาวน์โหลด jQuery ui เวอร์ชั่นใหม่ ๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.jqueryui.comโค้ดตัวอย่างสำหรับทดสอบ

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>jquery ui datepickerภาษาไทย ปี พ.ศ.</title>
<?php 
$jquery_ui_v="1.8.5"; 
$theme=array( 
  "0"=>"base", 
  "1"=>"black-tie", 
  "2"=>"blitzer", 
  "3"=>"cupertino", 
  "4"=>"dark-hive", 
  "5"=>"dot-luv", 
  "6"=>"eggplant", 
  "7"=>"excite-bike", 
  "8"=>"flick", 
  "9"=>"hot-sneaks", 
  "10"=>"humanity", 
  "11"=>"le-frog", 
  "12"=>"mint-choc", 
  "13"=>"overcast", 
  "14"=>"pepper-grinder", 
  "15"=>"redmond", 
  "16"=>"smoothness", 
  "17"=>"south-street", 
  "18"=>"start", 
  "19"=>"sunny", 
  "20"=>"swanky-purse", 
  "21"=>"trontastic", 
  "22"=>"ui-darkness", 
  "23"=>"ui-lightness", 
  "24"=>"vader" 
); 
$jquery_ui_theme=$theme[22]; 
?> 
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/<?=$jquery_ui_v?>/themes/<?=$jquery_ui_theme?>/jquery-ui.css" /> 
<style type="text/css"> 
/* ปรับขนาดตัวอักษรของข้อความใน tabs 
สามารถปรับเปลี่ยน รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ tabs 
*/ 
.ui-tabs{ 
  font-family:tahoma; 
  font-size:11px; 
} 
</style> 
<style type="text/css">
/* Overide css code กำหนดความกว้างของปฏิทินและอื่นๆ */
.ui-datepicker{
	width:220px;
	font-family:tahoma;
	font-size:11px;
	text-align:center;
}
</style>
</head>

<body>


<div style="margin:auto;width:95%;">

<input name="dateInput" type="text" id="dateInput" value="" />

</div>

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8.5/jquery-ui.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	var dateBefore=null;
	$("#dateInput").datepicker({
		dateFormat: 'dd-mm-yy',
		showOn: 'button',
//		buttonImage: 'http://jqueryui.com/demos/datepicker/images/calendar.gif',
		buttonImageOnly: false,
		dayNamesMin: ['อา', 'จ', 'อ', 'พ', 'พฤ', 'ศ', 'ส'], 
		monthNamesShort: ['มกราคม','กุมภาพันธ์','มีนาคม','เมษายน','พฤษภาคม','มิถุนายน','กรกฎาคม','สิงหาคม','กันยายน','ตุลาคม','พฤศจิกายน','ธันวาคม'],
		changeMonth: true,
		changeYear: true,
		beforeShow:function(){	
			if($(this).val()!=""){
				var arrayDate=$(this).val().split("-");		
				arrayDate[2]=parseInt(arrayDate[2])-543;
				$(this).val(arrayDate[0]+"-"+arrayDate[1]+"-"+arrayDate[2]);
			}
			setTimeout(function(){
				$.each($(".ui-datepicker-year option"),function(j,k){
					var textYear=parseInt($(".ui-datepicker-year option").eq(j).val())+543;
					$(".ui-datepicker-year option").eq(j).text(textYear);
				});				
			},50);
		},
		onChangeMonthYear: function(){
			setTimeout(function(){
				$.each($(".ui-datepicker-year option"),function(j,k){
					var textYear=parseInt($(".ui-datepicker-year option").eq(j).val())+543;
					$(".ui-datepicker-year option").eq(j).text(textYear);
				});				
			},50);		
		},
		onClose:function(){
			if($(this).val()!="" && $(this).val()==dateBefore){			
				var arrayDate=dateBefore.split("-");
				arrayDate[2]=parseInt(arrayDate[2])+543;
				$(this).val(arrayDate[0]+"-"+arrayDate[1]+"-"+arrayDate[2]);	
			}		
		},
		onSelect: function(dateText, inst){ 
			dateBefore=$(this).val();
			var arrayDate=dateText.split("-");
			arrayDate[2]=parseInt(arrayDate[2])+543;
			$(this).val(arrayDate[0]+"-"+arrayDate[1]+"-"+arrayDate[2]);
		}	

	});
	

	
	
	
});
</script>

</body>
</html>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ