ประยุกต์ php ฟังก์ชัน time() อย่างง่าย กับการแสดง เงื่อนไข ช่วงเวลา

12 November 2010 By Ninenik Narkdee
php ฟังก์ชัน เวลา

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php ฟังก์ชัน เวลาสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มลูกเล่น ให้กับเว็บไซต์ เช่น การเปลี่ยนหน้าตาเว็บไปตามช่วงเวลา กำหนดแบบ
อัตโนมัติ หรือจะนำไปประยุกต์ใช้ กับการแสดงข้อมูล ตามช่วงเวลา

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้เป็นการประยุกต์ใช้งาน ฟังก์ชัน time() อย่างง่าย โดยอาศัยการเปรียบเทียบค่า timestamp
ของช่วงเวลา มาเป็นเงื่อนไข

เช่น ต้องการกำหนด style ให้กับเว็บไซต์ ใน 3 ช่วงเวลา
คือ
1---6.00 น. - 12.00 น.
2---12.01 น.- 18.00 น.
3---เวลานอกจาก 2 ช่วงข้างต้น 18.01-06.00 น.ของวันใหม่

สามารถกำหนดได้ดังนี้
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>use time function</title>
<?php
if(time()>=strtotime("06:00:00") && time()<strtotime("06:00:00 + 6 hour ")){
	$style_period="-period1";
}
if(time()>=strtotime("12:00:00") && time()<strtotime("12:00:00 + 6 hour ")){
	$style_period="-period2";
}
if(time()>=strtotime("18:00:00") && time()<strtotime("18:00:00 + 12 hour ")){
	$style_period="-period3";
}
?>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="yourstyle<?=$style_period?>.css"/> 
</head>

<body>


</body>
</html>

ซึ่งหมายถึงเราต้องมีไฟล์ css 3 ไฟล์ ชื่อ
yourstyle-period1.css
yourstyle-period2.css
yourstyle-period3.css
 เพียงกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: ฟังก์ชัน เวลา phpURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ