ประยุกต์ tooltip มากกว่า 1 ตัวใน ฟอร์ม ด้วย jQuery

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
jquery tooltip

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jquery tooltip

ดูแล้ว 17,771 ครั้ง


โค้ดด้านล่าง เป็นการประยุกต์ เพิ่ม เดิมจากหัวข้อ

https://www.ninenik.com/สร้าง_tooltip_กล่องข้อความตัวช่วยเหลือได้ง่ายด้วย_jQuery-178.html

ซึ่งงมีข้อจำกัด ที่สามารถกำหนด ได้เพียง 1 ตัว

ตัวอย่าง พร้อมโค้ดข้างล่างต่อไปนี้ มีลักษณะ การใช้งาน โดยการกำหนด title ให้กับ input element ที่เราต้องการ
แล้วให้ jQuery เรียกค่านั้นมาแสดงในส่วน สำหรับแสดงค่า tooltip เมื่อนำเมาส์ไปอยู่เหนือรูปตัวช่วยเหลือ ที่อยู่หลัง
input element นั้นๆ ในที่นี้ให้สังเกตว่า รูปจะอยู่หลัง input element โดยไม่มี tag อื่นไดมาคั่น ทั้งนี้เพื่อให้เป็น
ไปตามเงื่อนสำหรับการแสดงผล ซึ่งสามารถประยุกต์เป็นอย่างอื่นได้ ตามความต้องการและเหมาะสม

ตัวอย่าง

E-mail
Name:
Sex:
Address:

HTML Code

E-mail
 <input type="text" name="input_email" id="input_email" title="กรอกอีเมลล์ของคุณที่นี้ ตัวอย่างอีเมลล์ music@hotmail.com" />
<img src="iHelp.png" width="20" height="20" class="iHelp" /><br />
Name:
<input type="text" name="input_email" id="input_email" title="กรอกชื่อของท่าน" />
<img src="iHelp.png" width="20" height="20" class="iHelp" /><br />
Sex:
<select name="input_sex" id="input_sex" title="เลือกเพศ">
 <option value="1">ชาย</option>
 <option value="2">หญิง</option>
</select>
<img src="iHelp.png" width="20" height="20" class="iHelp" /><br />

Address:<br />
<textarea name="textarea" id="textarea" cols="45" rows="5" title="กรอกที่อยู่ของท่าน"></textarea>
<img src="iHelp.png" width="20" height="20" class="iHelp" />

<!-- ส่วนสำหรับนำข้อความตัวช่วยเหลือมาแสดง -->
<span class='iTooltip' id="infoEmail"></span>

 

CSS Code

<style type="text/css"> 
/* css สำหรับกำหนดรูปแบบของกล่องข้อความ Tooltip */
.iTooltip{
	position:absolute;
	border:1px solid #FFCC66;
	background-color:#FFFFCC;
	color:#000000;
	display:none;
	padding:5px;
/*	width:200px;*/
	font-size:12px;
}
</style>

 

Javascript Code

<script language="javascript" src="js/jquery-1.4.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("img.iHelp").hover(function(event){ // img#iHelp คือ แท็ก img ที่มี id เท่ากับ iHelp
		callTooltip("#infoEmail",event,$(this).prev("input,textarea,select").attr("title")); 
	},function(){
		$("#infoEmail").hide();
	});

});
function callTooltip(obj,event,strText){ // ฟังก์ชั่นแสดงกล่องข้อความ Tooltip
		var locateX=event.pageX;  
    var locateY=event.pageY; 
		locateX+=10;
		locateY+=10;
		$(obj).show().css({
			left:locateX,
			top:locateY
		}).html(strText);				
}
</script>

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: jquery tooltipURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ