ป้องกัน SQL Injection ด้วย php ฟังก์ชั่นอย่างง่าย ตอนที่ 1

เขียนเมื่อ 7 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
sql injection

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ sql injection

ตัวอย่างฟังก์ชั่นต่อไปนี้ เป็นแนวทางอย่างง่าย สำหรับใช้ในการป้องกัน
SQL Injection สามารถนำไปใช้งานได้ตามต้องการ หรือปรับแต่ง ดัดแปลงเพิ่มเติม
 
php ฟังก์ชั่น
ให้สร้างไฟล์ชื่อ sql_injection.php ไว้สำหรับ include ไฟล์ที่ต้องการใช้งาน

function real_esc($array,$int=0){
  if(count($array)>0){
    if(is_array($array)){
      foreach($array as $key=>$value){
        if(@is_array($array[$key])){
          foreach($array[$key] as $key_2=>$value_2){
            if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='GET'){
              if(get_magic_quotes_gpc()){
                $_GET[$key][$key_2]=trim("$value_2");
              }else{
                $_GET[$key][$key_2]=@mysql_real_escape_string(trim("$value_2"));
              }
              $_GET[$key][$key_2]=($int==1)?(int)$_GET[$key][$key_2]:$_GET[$key][$key_2];
            }else{
              if(get_magic_quotes_gpc()){
                $_POST[$key][$key_2]=trim("$value_2");
              }else{
                $_POST[$key][$key_2]=@mysql_real_escape_string(trim("$value_2"));
              }              
              $_POST[$key][$key_2]=($int==1)?(int)$_POST[$key][$key_2]:$_POST[$key][$key_2];
            }
          }
        }else{
          if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='GET'){
            if(get_magic_quotes_gpc()){
              $_GET[$key]=trim("$value");
            }else{
              $_GET[$key]=@mysql_real_escape_string(trim("$value"));
            }
            $_GET[$key]=($int==1)?(int)$_GET[$key]:$_GET[$key];
          }else{
            if(get_magic_quotes_gpc()){
              $_POST[$key]=trim("$value");
            }else{
              $_POST[$key]=@mysql_real_escape_string(trim("$value"));
            }            
            $_POST[$key]=($int==1)?(int)$_POST[$key]:$_POST[$key];
          }
        }			
      }
    }else{
      $value=$array;
      if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='GET'){
        $getVars = array_keys($_GET);
        $key=$getVars[0];   
        if(get_magic_quotes_gpc()){
          $_GET[$key]=trim("$value");
        }else{
          $_GET[$key]=@mysql_real_escape_string(trim("$value"));
        }
        $_GET[$key]=($int==1)?(int)$_GET[$key]:$_GET[$key];
      }else{
        $getVars = array_keys($_POST);
        $key=$getVars[0];  
        if(get_magic_quotes_gpc()){
          $_POST[$key]=trim("$value");
        }else{
          $_POST[$key]=@mysql_real_escape_string(trim("$value"));
        }        
        $_POST[$key]=($int==1)?(int)$_POST[$key]:$_POST[$key];
      }      
    }
  }
}


การใช้งาน


real_esc($_POST); 
// จัดการรายการที่ส่งแบบ POST ทั้งหมด ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql

real_esc($_POST,1); 
// จัดการรายการที่ส่งแบบ POST ทั้งหมด ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql
// และแปลงให้เป็นตัวเลขเท่านั้น ใช้สำหรับกรณีเราส่งค่า id ที่เป็นตัวเลขทั้งหมด

real_esc($_POST['member_id']); 
// จัดการรายการที่ส่งแบบ POST รายตัวแปร ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql

real_esc($_POST['member_id'],1); 
// จัดการรายการที่ส่งแบบ POST รายตัวแปร ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql
// และแปลงให้เป็นตัวเลขเท่านั้น ใช้สำหรับกรณีเราส่งค่า id ที่เป็นตัวเลข

real_esc($_GET); 
// จัดการรายการที่ส่งแบบ GET ทั้งหมด ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql

real_esc($_GET,1); 
// จัดการรายการที่ส่งแบบ GET ทั้งหมด ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql
// และแปลงให้เป็นตัวเลขเท่านั้น ใช้สำหรับกรณีเราส่งค่า id ที่เป็นตัวเลขทั้งหมด

real_esc($_GET['member_id']); 
// จัดการรายการที่ส่งแบบ GET รายตัวแปร ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql

real_esc($_GET['member_id'],1); 
// จัดการรายการที่ส่งแบบ GET รายตัวแปร ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql
// และแปลงให้เป็นตัวเลขเท่านั้น ใช้สำหรับกรณีเราส่งค่า id ที่เป็นตัวเลขตัวอย่างการใช้งาน

ไฟล์ view_data.php แสดงรายละเอียดข้อมูล รับค่า GET ตัวแปร id 
แล้วนำไปใช้งานในคำสั่ง sql เพื่อแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล
เช่น wwww.ninenik.com/view_data.php?id=1
 
สมมติไฟล์เชื่อมต่อฐานข้อมูลเราชื่อ connect.php

<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");       
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");      
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);   
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล    
$link=mysql_connect("localhost","root","test"); // เชื่อมต่อ Server     
mysql_select_db("test"); // ติดต่อฐานข้อมูล     
mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล   
?>


ไฟล์ view_data.php

<?php
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล    
include("connect.php"); 
 // เรียกไฟล์ ฟังก์ชั่น sql injection ที่เราสร้างมาใช้งาน
include("sql_injection.php"); 
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
<?php
real_esc($_GET,1);
//real_esc($_GET['id'],1); // หรือใช้แบบนี้ก็ได้ กำหนด 1 เมื่อค่าต้องการเป็นตัวเลข
$q="
SELECT * FROM tbl_data WHERE data_id='".$_GET['id']."'
LIMIT 1 
";
$qr=mysql_query($q);
$rs=mysql_fetch_array($qr);
echo $rs['data_detail']."<br>";  
?>
</body>
</html>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: sql injection
เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอิน( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )
URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ