ป้องกัน SQL Injection สำหรับการ ล็อกอิน อย่างง่าย ตอนที่ 2

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
sql injection

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ sql injection

ดูแล้ว 6,530 ครั้ง
ต่อเนื่อง และเพิ่มเติมจากเนื้อหาบทความก่อนหน้า 
 
ป้องกัน SQL Injection ด้วย php ฟังก์ชั่นอย่างง่าย ตอนที่ 1 
 
php ฟังก์ชั่น
ให้สร้างไฟล์ชื่อ sql_injection.php ไว้สำหรับ include ไฟล์ที่ต้องการใช้งาน

function real_esc($array,$int=0){
  if(count($array)>0){
    if(is_array($array)){
      foreach($array as $key=>$value){
        if(@is_array($array[$key])){
          foreach($array[$key] as $key_2=>$value_2){
            if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='GET'){
              if(get_magic_quotes_gpc()){
                $_GET[$key][$key_2]=trim("$value_2");
              }else{
                $_GET[$key][$key_2]=@mysql_real_escape_string(trim("$value_2"));
              }
              $_GET[$key][$key_2]=($int==1)?(int)$_GET[$key][$key_2]:$_GET[$key][$key_2];
            }else{
              if(get_magic_quotes_gpc()){
                $_POST[$key][$key_2]=trim("$value_2");
              }else{
                $_POST[$key][$key_2]=@mysql_real_escape_string(trim("$value_2"));
              }              
              $_POST[$key][$key_2]=($int==1)?(int)$_POST[$key][$key_2]:$_POST[$key][$key_2];
            }
          }
        }else{
          if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='GET'){
            if(get_magic_quotes_gpc()){
              $_GET[$key]=trim("$value");
            }else{
              $_GET[$key]=@mysql_real_escape_string(trim("$value"));
            }
            $_GET[$key]=($int==1)?(int)$_GET[$key]:$_GET[$key];
          }else{
            if(get_magic_quotes_gpc()){
              $_POST[$key]=trim("$value");
            }else{
              $_POST[$key]=@mysql_real_escape_string(trim("$value"));
            }            
            $_POST[$key]=($int==1)?(int)$_POST[$key]:$_POST[$key];
          }
        }			
      }
    }else{
      $value=$array;
      if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='GET'){
        $getVars = array_keys($_GET);
        $key=$getVars[0];   
        if(get_magic_quotes_gpc()){
          $_GET[$key]=trim("$value");
        }else{
          $_GET[$key]=@mysql_real_escape_string(trim("$value"));
        }
        $_GET[$key]=($int==1)?(int)$_GET[$key]:$_GET[$key];
      }else{
        $getVars = array_keys($_POST);
        $key=$getVars[0];  
        if(get_magic_quotes_gpc()){
          $_POST[$key]=trim("$value");
        }else{
          $_POST[$key]=@mysql_real_escape_string(trim("$value"));
        }        
        $_POST[$key]=($int==1)?(int)$_POST[$key]:$_POST[$key];
      }      
    }
  }
}


การใช้งาน

real_esc($_POST); 
// จัดการรายการที่ส่งแบบ POST ทั้งหมด ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql

real_esc($_POST,1); 
// จัดการรายการที่ส่งแบบ POST ทั้งหมด ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql
// และแปลงให้เป็นตัวเลขเท่านั้น ใช้สำหรับกรณีเราส่งค่า id ที่เป็นตัวเลขทั้งหมด

real_esc($_POST['member_id']); 
// จัดการรายการที่ส่งแบบ POST รายตัวแปร ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql

real_esc($_POST['member_id'],1); 
// จัดการรายการที่ส่งแบบ POST รายตัวแปร ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql
// และแปลงให้เป็นตัวเลขเท่านั้น ใช้สำหรับกรณีเราส่งค่า id ที่เป็นตัวเลข

real_esc($_GET); 
// จัดการรายการที่ส่งแบบ GET ทั้งหมด ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql

real_esc($_GET,1); 
// จัดการรายการที่ส่งแบบ GET ทั้งหมด ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql
// และแปลงให้เป็นตัวเลขเท่านั้น ใช้สำหรับกรณีเราส่งค่า id ที่เป็นตัวเลขทั้งหมด

real_esc($_GET['member_id']); 
// จัดการรายการที่ส่งแบบ GET รายตัวแปร ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql

real_esc($_GET['member_id'],1); 
// จัดการรายการที่ส่งแบบ GET รายตัวแปร ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql
// และแปลงให้เป็นตัวเลขเท่านั้น ใช้สำหรับกรณีเราส่งค่า id ที่เป็นตัวเลข


ตัวอย่างการใช้งาน
 
กรณีสมมติเราไฟล์สำหรับเป็นฟอร์มล็อกอิน อย่างง่าย ชื่อ login.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Test Login</title>
</head>
<body>

  
  <br>

<form id="myform1" name="myform1" method="post" action="check_login.php">
  Username:<br>
  <input type="text" name="username" id="username"><br>
  Password<br>
  <input type="password" name="password" id="password"><br>
  <br>
  <input type="submit" value="Login" name="login" value="Log In">
  
</form>
    
</body>
</html>


ส่งค่าไปตรวจสอบที่ไฟล์ check_login.php
สมมติไฟล์เชื่อมต่อฐานข้อมูลเราชื่อ connect.php

<?php
session_start(); // สำหรับใช้งานตัวแปร SESSION
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");       
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");      
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);   
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล    
$link=mysql_connect("localhost","root","test"); // เชื่อมต่อ Server     
mysql_select_db("test"); // ติดต่อฐานข้อมูล     
mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล   
?>


ไฟล์ check_login.php
ตัวอย่างด้านล่าง กำหนดการจัดเก็บรหัสผ่านแบบง่าย การตรวจสอบจริงไม่มีการเข้ารหัส
เพิ่มความปลอดภัย สามารถปรับแต่งและประยุกต์เข้ารหัส ก่อนบันทึกข้อมูลตามต้องการ

<?php
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล    
include("connect.php"); 
 // เรียกไฟล์ ฟังก์ชั่น sql injection ที่เราสร้างมาใช้งาน
include("sql_injection.php"); 
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
<?php
if(isset($_POST['login']) && $_POST['login']!=""){
  real_esc($_POST);
  $q="
  SELECT * FROM tbl_member WHERE 
  member_name='".$_POST['username']."' 
  AND member_password='".$_POST['password']."'
  AND member_type='1' LIMIT 1 
  ";
  $qr=mysql_query($q);
  if($qr && mysql_num_rows($qr)>0){
    $rs=mysql_fetch_array($qr);
    echo $rs['member_name']."<br>"; 
    $_SESSION['ses_member_id']=$rs['member_id'];
    echo "Ok";
  }else{
    echo "No";
  }
}
?>
</body>
</html>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: sql injection
เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอิน( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )
URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ