ป้องกัน spam ด้วย captcha คำถาม ทางคณิตศาสตร์ อย่างง่าย

08 June 2010 By Ninenik Narkdee
spam ป้องกัน captcha

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ spam ป้องกัน captchaPHP Code ตัวอย่าง
 

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>php question verify</title>
</head>
 
<body>
<?php
$_SESSION['num_to_check'][0]=rand(1,9);
$_SESSION['num_to_check'][1]=rand(1,9);
?>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
  <div id="verify_math">
  <span class="digital" style="background-position:<?=($_SESSION['num_to_check'][0]*-30)?>px 0px;"></span>
  <span>+</span>
  <span class="digital" style="background-position:<?=($_SESSION['num_to_check'][1]*-30)?>px 0px;"></span>
  <span>=</span>
  <span>
  <input name="i_verify" type="text" id="i_verify" maxlength="2" />
</span>
</div>
<br />
<br />
<input type="submit" name="button2" id="button2" value="Submit" />
</form>
 
</body>
</html>

CSS จัดการ Captcha

<style type="text/css">
#verify_math{
	display:block;
	height:21px;	
}
#verify_math span{
	display:block;
	height:21px;	
	width:30px;
	position:relative;
	float:left;
	text-align:center;
	line-height:20px;
	color:#000;
}
#verify_math span.digital{
	background:url(images/digi_img.jpg) left top no-repeat;	
}
#i_verify{
	position:relative;
	height:15px;	
	width:35px;	
	text-align:center;
	padding:0;
	margin:0;
	font-size:15px;
	font-weight:bold;
	font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
}
</style>

PHP Code หน้าตรวจสอบ
 

<?php
session_start();
if($_POST['button2']){
	if(isset($_POST['i_verify']) && $_POST['i_verify']==@array_sum($_SESSION['num_to_check']) && $_POST['i_verify']>0 && trim($_POST['i_verify'])!=""){
		echo "<span style="color:green;">Right</span>";
		$_SESSION['num_to_check'][0]=rand(1,9);
		$_SESSION['num_to_check'][1]=rand(1,9);
		exit;
	}else{
		echo "<span style="color:red;">Wrong</span>";
		$_SESSION['num_to_check'][0]=rand(1,9);
		$_SESSION['num_to_check'][1]=rand(1,9);		
		exit;	
	}
}
?>

ตัวอย่าง

http://www.ninenik.com/demo/php_question_verify.php

คลิกขวาเลือก save รูปนี้ไว้ใช้งาน
 เพียงกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: captcha ป้องกัน spamURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ