ฟังก์ชันตรวจสอบอีเมลล์ ด้วย php ละเอียดมากขึ้น php check verify email

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
check mail php mail

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ check mail php mailฟังก์ชัน PHP

<?php
function verify_email($email){
	list($email_user,$email_host)=explode("@",$email);
	$host_ip=gethostbyname($email_host);
	if(eregi("^[_a-z0-9-]+(.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(.[a-z]{2,3})$", $email) && !ereg($host_ip,$email_host)) {
		return "อีเมลล์นี้มีอยู่จริง";
	}else{
  		return "อีเมลล์นี้ไม่มีอยู่จริง";
	}
}
?>

การใช้งาน

<?php
echo verify_email("info@star59555.com");
?>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ