ฟังก์ชันตรวจสอบอีเมลล์ ด้วย php ละเอียดมากขึ้น php check verify email

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php check mail mail

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php check mail mail



ฟังก์ชัน PHP

<?php
function verify_email($email){
	list($email_user,$email_host)=explode("@",$email);
	$host_ip=gethostbyname($email_host);
	if(eregi("^[_a-z0-9-]+(.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(.[a-z]{2,3})$", $email) && !ereg($host_ip,$email_host)) {
		return "อีเมลล์นี้มีอยู่จริง";
	}else{
  		return "อีเมลล์นี้ไม่มีอยู่จริง";
	}
}
?>

การใช้งาน

<?php
echo verify_email("info@star59555.com");
?>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ











URL สำหรับอ้างอิง











เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ