ฟังก์ชัน สร้าง ajax object ไว้ใช้งานอย่างง่าย

28 October 2008 By Ninenik Narkdee
object ajax

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ object ajax

ใช้สำหรับสร้าง ajax object ไว้สำหร้บใช้งาน ถ้า browser รองรับการใช้งานแบบ ajax ก็จะคืนค่าเป็น object

ฟังก์ชัน สร้าง ajax object

<script language="javascript">
function createAjax() 
{
  var request = false;
    try {
      request = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
    }
    catch (err2) {
      try {
        request = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');
      }
      catch (err3) {
		try {
			request = new XMLHttpRequest();
		}
		catch (err1) 
		{
			request = false;
		}
      }
    }
  return request;
}
</script>

เราสามารถกำหนดเป็นไฟล์ js ไว้สำหรับใช้งานได้ เช่น สร้างเป็นไฟล์ชื่อ ajax.js แล้วเรียกใช้งานดังนี้

<script language="javascript" src="ajax.js"></script>

นำไปแทรกไว้ในแท็ก head

การเรียกใช้ฟังก์ชันสามารถทำได้ดังนี้

<script language="javascript" src="ajax.js"></script>
<script language="javascript">
var ajax1=createAjax(); // สร้างตัวแปร ajax1 เป็น ajax object
</script>


เพียงกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: object ajaxURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ