ฟังก์ชัน PHP ตัดข้อความยาวด้วย wordwrap

10 November 2008 By Ninenik Narkdee
ตัดข้อความ wordwrap php

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ตัดข้อความ wordwrap php<?php
// ทดสอบด้วยตัวแปร $long_test
$long_text = 'ทดสอบบบบบบบบบบบบบบบบบบ ';
$long_text .= 'ข้อความยาวววววววว ';
$long_text .= 'ด้วยการตัดคำด้วยยยยยยยยยย ฟังก์ชั่น wordwrap';
 
// รูปแบบ: wordwrap(ข้อความ,ความกว้างสูงสุด, แท็กขึ้นบรรทัดใหม่, การตัดคำ)
// การใช้งาน
$new_text = wordwrap($long_text, 15, "<br/>n", true);

print $new_text;

// ตัวอย่างผลลัพธ์
/*
ทดสอบบบบบบบบบบบ<br/>
บบบบบบบ<br/>
ข้อความยาวววววว<br/>
วว<br/>
ด้วยการตัดคำด้ว<br/>
ยยยยยยยยยย<br/>
ฟังก์ชั่น<br/>
wordwrap
*/
?>


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: wordwrap ตัดข้อความ phpURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ