ฟังก์ชัน PHP แปลงตัวเลขอาราบิก เป็น ตัวเลขไทย อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
เลขไทย แปลงตัวเลข php

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ เลขไทย แปลงตัวเลข phpPHP Code

<?php
function thainumDigit($num){
    return str_replace(array( '0' , '1' , '2' , '3' , '4' , '5' , '6' ,'7' , '8' , '9' ),
	array( "o" , "๑" , "๒" , "๓" , "๔" , "๕" , "๖" , "๗" , "๘" , "๙" ),
    $num);
};
?>

การใช้งาน

<?php
// การใช้งาน
echo thainumDigit("ไก่ 3 ตัว หมู 2 ตัว มีขารวมกัน 14 ขา " );
// ผลลัพธ์
// ไก่ ๓ ตัว หมู ๒ ตัว มีขารวมกัน ๑๔ ขา 

// การใช้งาน
echo thainumDigit("1,521 บาท 50 สตางค์" );
// ผลลัพธ์
// ๑,๕๒๑ บาท ๕o สตางค์

// การใช้งาน
echo thainumDigit("1,245,650.00");
// ผลลัพธ์
// ๑,๒๔๕,๖๕o.oo
?>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ