ฟังก์ชัน php แบ่งหน้าแต่งด้วย css

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
css php แบ่งหน้า

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ css php แบ่งหน้าCSS code

<style type="text/css">
.browse_page{
	clear:both;
	margin-left:12px;
	height:35px;
	margin-top:5px;
	display:block;
}
.browse_page a,.browse_page a:hover{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#F4F4F4;
	color:#333333;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
	text-decoration:none;
}
.browse_page a:hover{
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
}
.browse_page a.selectPage{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
}
.browse_page a.SpaceC{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:0px dotted #0A85CB;
	font-size:11px;
	background-color:#FFFFFF;
	color:#333333;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
}
.browse_page a.naviPN{
	width:50px;
	font-size:12px;
	display:block;
	height:18px;
	float:left;
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;	
}
.browse_page a.naviPN:hover{
	width:50px;
	font-size:12px;
	display:block;
	height:18px;
	float:left;
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;	
}
</style>

PHP code ตัวอย่าง

<?php
$link=mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("thailocation");
?>
<?php  
// สร้างฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า  
function page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page){  
	global $urlquery_str;
	$pPrev=$chk_page-1;
	$pPrev=($pPrev>=0)?$pPrev:0;
	$pNext=$chk_page+1;
	$pNext=($pNext>=$total_p)?$total_p-1:$pNext;		
	$lt_page=$total_p-4;
	if($chk_page>0){ 
		echo "<a href='?s_page=$pPrev&urlquery_str=".$urlquery_str."' class='naviPN'>Prev</a>";
	}
	if($total_p>=11){
		if($chk_page>=4){
			echo "<a $nClass href='?s_page=0&urlquery_str=".$urlquery_str."'>1</a><a class='SpaceC'>. . .</a>";  
		}
		if($chk_page<4){
			for($i=0;$i<$total_p;$i++){ 
				$nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";
				if($i<=4){
				echo "<a $nClass href='?s_page=$i&urlquery_str=".$urlquery_str."'>".intval($i+1)."</a> ";  
				}
				if($i==$total_p-1 ){ 
				echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='?s_page=$i&urlquery_str=".$urlquery_str."'>".intval($i+1)."</a> ";  
				}		
			}
		}
		if($chk_page>=4 && $chk_page<$lt_page){
			$st_page=$chk_page-3;
			for($i=1;$i<=5;$i++){
				$nClass=($chk_page==($st_page+$i))?"class='selectPage'":"";
				echo "<a $nClass href='?s_page=".intval($st_page+$i)."'>".intval($st_page+$i+1)."</a> ";  	
			}
			for($i=0;$i<$total_p;$i++){ 
				if($i==$total_p-1 ){ 
				$nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";
				echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='?s_page=$i&urlquery_str=".$urlquery_str."'>".intval($i+1)."</a> ";  
				}		
			}									
		}	
		if($chk_page>=$lt_page){
			for($i=0;$i<=4;$i++){
				$nClass=($chk_page==($lt_page+$i-1))?"class='selectPage'":"";
				echo "<a $nClass href='?s_page=".intval($lt_page+$i-1)."'>".intval($lt_page+$i)."</a> ";  
			}
		}		 
	}else{
		for($i=0;$i<$total_p;$i++){ 
			$nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";
			echo "<a href='?s_page=$i&urlquery_str=".$urlquery_str."' $nClass >".intval($i+1)."</a> ";  
		}		
	} 	
	if($chk_page<$total_p-1){
		echo "<a href='?s_page=$pNext&urlquery_str=".$urlquery_str."' class='naviPN'>Next</a>";
	}
}  
?>
<ul>
<?php
$q="select * from province where 1";
$q.=" ORDER BY province_id ";
$qr=mysql_query($q);
$total=mysql_num_rows($qr);
$e_page=5; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า  
if(!isset($_GET['s_page'])){  
	$_GET['s_page']=0;  
}else{  
	$chk_page=$_GET['s_page'];   
	$_GET['s_page']=$_GET['s_page']*$e_page;  
}  
$q.=" LIMIT ".$_GET['s_page'].",$e_page";
$qr=mysql_query($q);
if(mysql_num_rows($qr)>=1){  
	$plus_p=($chk_page*$e_page)+mysql_num_rows($qr);  
}else{  
	$plus_p=($chk_page*$e_page);    
}  
$total_p=ceil($total/$e_page);  
$before_p=($chk_page*$e_page)+1; 
?>
<?php

while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
?>
<li><?=$rs['province_name']?></li>
<?php } ?>
</ul>
<?php if($total>0){ ?>
<div class="browse_page">
 <?php  
 // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า  
 page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);  
 ?> 
</div>
<?php } ?> 

ดูตัวอย่างคลิกกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ