ฟังก์ชั่นการบวกเวลา และการบวกฟิลด์เวลาในฐานข้อมูล อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 7 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php ฐานข้อมูล บวกเวลา

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php ฐานข้อมูล บวกเวลาโค้ดตัวอย่างต่อไปนี้จะมีสองส่วน ส่วนแรกจะเป็นฟังก์ชั่น สำหรับทำการบวกเวลา
โดยรุปแบบเวลาของเราจะอยู่ในรุปแบบ 24 ชม. คือ 00:00:00
ข้อมูลเป็นประเภท array เช่น
 
$date=array(
  "17:21:43",
  "98:41:59"
);
หรือกรณีดึงรายการจากฐานข้อมูล
 
<?php
$time_arr=array();
$q="
SELECT timeData FROM tbl_time
";
$qr=mysql_query($q);
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
  $time_arr[]=$rs['timeData'];
}
?>
 
ฟังก์ชั่น php
 
function sumTime($date){
  $ss_num=0;
  if(count($date)>0){
    foreach($date as $v_date){
      $ar_time=explode(":",$v_date);
      $ss_num+=$ar_time[2];
      $ss_num+=($ar_time[1]*60);
      $ss_num+=($ar_time[0]*60*60);
    }
  }
  $time_diff_h=floor($ss_num/3600); // จำนวนชั่วโมงที่ต่างกัน 
  $time_diff_m=floor(($ss_num%3600)/60); // จำวนวนนาทีที่ต่างกัน 
  $time_diff_s=($ss_num%3600)%60; // จำนวนวินาทีที่ต่างกัน 
  
  // กรณีต้องการกำหนดเลข 0 นำหน้าเวลา
  $time_diff_h=str_pad($time_diff_h,2,"0", STR_PAD_LEFT);
  $time_diff_m=str_pad($time_diff_m,2,"0", STR_PAD_LEFT);
  $time_diff_s=str_pad($time_diff_s,2,"0", STR_PAD_LEFT);
//  return $time_diff_h." ชั่วโมง ".$time_diff_m." นาที ".$time_diff_s." วินาที"; 
  return $time_diff_h.":".$time_diff_m.":".$time_diff_s; 
}
 
ตัวอย่างการใช้งานแบบเต็ม
 
<?php
function sumTime($date){
  $ss_num=0;
  if(count($date)>0){
    foreach($date as $v_date){
      $ar_time=explode(":",$v_date);
      $ss_num+=$ar_time[2];
      $ss_num+=($ar_time[1]*60);
      $ss_num+=($ar_time[0]*60*60);
    }
  }
  $time_diff_h=floor($ss_num/3600); // จำนวนชั่วโมงที่ต่างกัน 
  $time_diff_m=floor(($ss_num%3600)/60); // จำวนวนนาทีที่ต่างกัน 
  $time_diff_s=($ss_num%3600)%60; // จำนวนวินาทีที่ต่างกัน 
  
  // กรณีต้องการกำหนดเลข 0 นำหน้าเวลา
  $time_diff_h=str_pad($time_diff_h,2,"0", STR_PAD_LEFT);
  $time_diff_m=str_pad($time_diff_m,2,"0", STR_PAD_LEFT);
  $time_diff_s=str_pad($time_diff_s,2,"0", STR_PAD_LEFT);
//  return $time_diff_h." ชั่วโมง ".$time_diff_m." นาที ".$time_diff_s." วินาที"; 
  return $time_diff_h.":".$time_diff_m.":".$time_diff_s; 
}
$time_arr=array();
$q="
SELECT timeData FROM tbl_time
";
$qr=mysql_query($q);
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
  $time_arr[]=$rs['timeData'];
}
echo sumTime($time_arr);
?>
 
 
แบบที่สอง แบบรวมค่าฟิลด์เวลา time ในฐานข้อมูล
 
<?php
$timeSum=@mysql_result(@mysql_query("
SELECT SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC(timeData))) FROM tbl_time
"),0,0);
?>
 
โดยผลัพธ์ที่ได้จะอยู่ในรูปแบบ time

เช่น 26:50:42


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ