ฟังก์ชั่น php เรียกใช้งาน สร้าง คำสั่ง sql อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 10 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
sql php

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ sql php

ดูแล้ว 11,197 ครั้ง
ฟังก์ชันนี้สร้างขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับคนที่ต้อง
เขียนโปรแกรม เชิ่อมต่อกับฐานข้อมูลบ่อยๆ 
เริ่มต้นให้เราสร้างไฟล์ func_gensql.php และกำหนดโค้ดต่อไปนี้
 

ไฟล์ func_gensql.php

 
<?php
function gen_sql($table,$where="",$type,$act_update=true,$act_insert=true,$act_delete=true){
	global $mysqli;
  $result = $mysqli->query("SHOW COLUMNS FROM $table");
  if(!$result){
    echo 'Could not run query: ' . $mysqli->error;
    exit;
  }
  $g_type=$type;
  $g_type2=$type;
  $g_type3=$type;
  $arr_table_field=array();
  $arr_table_type=array();
  if($result->num_rows>0) {
    while ($row = $result->fetch_assoc()) {
      if(count($row)>0){
        foreach($row as $k_field=>$v_field){
          if($k_field=="Field"){
            $arr_table_field[]=$v_field;
          }
          if($k_field=="Type"){
            $arr_table_type[]=$v_field;
          }
        }
      }
    }
    if($act_update){
      $str_update="<pre>UPDATE $table SET "."<br>";
      $num_field=count($arr_table_field);
      $i_field=0;
      if($num_field>0){
        foreach($arr_table_field as $k_field=>$v_field){
          $i_field++;
          if(preg_match('/(int|tinyint|smallint|mediumint|bigint|float|double|decimal)/', $arr_table_type[$k_field], $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE)){
            $type="trim($".$g_type.")";
          }else  if(preg_match('/(char|varchar|longvarchar|tinytext|text|mediumtext|longtext)/', $arr_table_type[$k_field], $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE)){
            $type="addslashes($".$g_type.")";
          }else  if(preg_match('/^date/', $arr_table_type[$k_field], $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE)){
            $type="date('Y-m-d')";
          }else  if(preg_match('/^time/', $arr_table_type[$k_field], $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE)){
            $type="date('H:i:s')";												
          }else  if(preg_match('/^datetime/', $arr_table_type[$k_field], $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE)){
            $type="date('Y-m-d H:i:s')";
          }else{
            $type="$$g_type";
          }
          if($i_field==$num_field){
            $str_update.="  ".$v_field."='".$type."'"."<br>";
          }else{
            $str_update.="  ".$v_field."='".$type."',"."<br>";
          }
        }
        $str_update.="WHERE $where='".$$g_type."'"."<br></pre>";
      }
      echo $str_update;
    } 
    if($act_insert){
      echo "<br><br><pre>";
      $str_insert="INSERT INTO $table (<br>";  
      $num_field=count($arr_table_field);
      $i_field=0;
      if($num_field>0){
        $str_insert_field="";
        $str_insert_value="";
        foreach($arr_table_field as $k_field=>$v_field){
          $i_field++;
          if(preg_match('/(int|tinyint|smallint|mediumint|bigint|float|double|decimal)/', $arr_table_type[$k_field], $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE)){
            $type="trim($".$g_type2.")";
          }else  if(preg_match('/(char|varchar|longvarchar|tinytext|text|mediumtext|longtext)/', $arr_table_type[$k_field], $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE)){
            $type="addslashes($".$g_type2.")";
          }else  if(preg_match('/^date/', $arr_table_type[$k_field], $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE)){
            $type="date('Y-m-d')";
          }else  if(preg_match('/^time/', $arr_table_type[$k_field], $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE)){
            $type="date('H:i:s')";												
          }else  if(preg_match('/^datetime/', $arr_table_type[$k_field], $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE)){
            $type="date('Y-m-d H:i:s')";
          }else{
            $type="$$g_type2";
          }
          if($i_field==$num_field){
            $str_insert_field.="  ".$v_field."<br>";
            $str_insert_value.="  '".$type."'"."<br>";
          }else{
            $str_insert_field.="  ".$v_field.",<br>";
            $str_insert_value.="  '".$type."',"."<br>";
          }
        }
        $str_insert.=$str_insert_field;
        $str_insert.=") VALUES (<br>";
        $str_insert.=$str_insert_value;
        $str_insert.=")<br></pre>";
      }    
      echo $str_insert;
    }     
    if($act_delete){
      echo "<br><br><pre>";
      $str_delete="DELETE FROM $table WHERE $where='".$$g_type3."'"."<br></pre>";
      echo $str_delete;
    }
  }  
}
 
จากนั้นเรียกใช้ผ่านการ include เข้ามา ในที่นี้ เราจะใช้กับ mysqli 
 

ไฟล์ demo.php

 
<?php
// โค้ดไฟล์ dbconnect.php ดูได้ที่ http://niik.in/que_2398_5642
require_once("dbconnect.php");
include_once("func_gensql.php");

?>
 

ตัวอย่างตาราง ประกอบคำอธิบาย

 
CREATE TABLE `test_salary` (
 `t_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `t_name` varchar(10) NOT NULL,
 `t_position` int(11) NOT NULL,
 `t_salary` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`t_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=6 ;
 

การใช้งาน

    ฟังก์ชั่นข้างต้น จะทำการสร้างรูปแบบคำสั่ง sql ซึ่งประกอบไปด้วย
UPDATE INSERT และ DELETE ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้
 
 <?php
// โค้ดไฟล์ dbconnect.php ดูได้ที่ http://niik.in/que_2398_5642
require_once("dbconnect.php");
include_once("func_gensql.php");

/*
gen_sql("ชื่อตาราง",
"ฟิลด์หลัก ที่ต้องการ เช่น primary key",
"ค่าตัวแปรที่ต้องการ เบื้องต้น_POST['ddd'] ",
"แสดง UPDATE ค่า true / null ค่าเริ่มต้น true ",
"แสดง INSERT ค่า true / null ค่าเริ่มต้น true ",
"แสดง DELETE ค่า true / null ค่าเริ่มต้น true ");
*/

gen_sql("test_salary","t_id","_POST['ddd']");
// หรือ gen_sql("test_salary","t_id","_POST['ddd']",true,true,true);

?>
 
ชุดคำสั่ง sql ผลลัพธ์ที่แสดง
 
UPDATE test_salary SET
  t_id='".trim($_POST['dddd'])."',
  t_name='".addslashes($_POST['dddd'])."',
  t_position='".trim($_POST['dddd'])."',
  t_salary='".trim($_POST['dddd'])."'
WHERE t_id='".$_POST['dddd']."'
 
 
INSERT INTO test_salary (
  t_id,
  t_name,
  t_position,
  t_salary
) VALUES (
  '".trim($_POST['dddd'])."',
  '".addslashes($_POST['dddd'])."',
  '".trim($_POST['dddd'])."',
  '".trim($_POST['dddd'])."'
)
 
 
DELETE FROM test_salary WHERE t_id='".$_POST['dddd']."'
 
ตัวอย่างการเรียกใช้
 
// gen_sql("test_salary","t_id","_GET['ddd']",true,null,true);
 
ชุดคำสั่ง sql ผลลัพธ์ที่แสดง
 
UPDATE test_salary SET
  t_id='".trim($_GET['dddd'])."',
  t_name='".addslashes($_GET['dddd'])."',
  t_position='".trim($_GET['dddd'])."',
  t_salary='".trim($_GET['dddd'])."'
WHERE t_id='".$_GET['dddd']."'
 
 
DELETE FROM test_salary WHERE t_id='".$_GET['dddd']."'
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: php sqlURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ