มารู้จัก effect ของ jquery อย่างง่าย ตอนที่ 1

เขียนเมื่อ 15 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
jquery effect

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jquery effectการซ่อนและแสดงข้อมูลในลํกษณะปกติ
<script language="javascript"> 
$(function(){  
	 $("p").show(); // แสดงแท็ก p ที่ซ่อนอยู่
	 $("p").hide(); // ซ่อนแท็ก p 
	 // นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดความเร็วของ effects
	 // ได้อีก 3 ระดับ คือ 
	 $("p").show("slow"); // แสดงข้อมูลแบบช้า
	 $("p").show("normal"); // แสดงข้อมูลแบบปกติ
	 $("p").show("fast"); // แสดงข้อมูลแบบเร็ว
	 // ซึ่งความเร็วทั้ง 3 ระดับนั้นสามารถใช้กับการซ่อน
	 // ข้อมูลได้เช่น โดยเปลี่ยนจาก show เป็น hide		 			 			 
});
</script>

ดูตัวอย่างประกอบด้านล่าง

คลิกเพื่อแสดงข้อความที่ซ่อน
ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่
คลิกเพื่อซ่อนข้อความ

โค้ดประกอบด้านบน
<html> 
<head> 
<title>demo</title> 
<script type="text/javascript" src="/js/jquery-1.2.6.min.js"></script> 
<script language="javascript"> 
  $(function(){  
    $("a#demo").click(function(){  
        $("div#show_demo").show("slow");  
        return false;
    });  
    $("a#demo2").click(function(){  
        $("div#show_demo").hide("slow");  
        return false;
    });      
  });  
</script> 
<style type="text/css"> 
#show_demo{  
  width:120px;height:150px;  
  border:1px solid #cccccc;  
  background-color:#999999;  
  display:none;  
  padding:5px;  
  overflow:hidden;  
}  
</style> 
</head>
<body>
<br /> 
 
<a href="javascript:void(0)" id="demo">คลิกเพื่อแสดงข้อความที่ซ่อน</a><br /> 
<div id="show_demo"> 
ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่  
</div> 
<a href="javascript:void(0)" id="demo2">คลิกเพื่อซ่อนข้อความ</a><br />
</body>
</html>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: effect jqueryURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ