รู้จักการสร้าง polylines ใน google map v3 ตอนที่ 1

เขียนเมื่อ 11 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
polylines google map

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ polylines google map

ดูแล้ว 8,963 ครั้ง


 โค้ดและตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นแนวทางการสร้างเส้น polylines ในแผนที่

โดยการลากเลือกจุดเริ่มต้นด้วย marker แล้วสร้างเส้น polylines ตาม
ตำแหน่งที่ปักหมุด มีตัวอย่างการลบ เส้น polylines ออกจากแผนที่
 
 
ดูคำอธิบายในโค้ดประกอบ
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Google Map API 3 - 01</title>
<style type="text/css">
html { height: 100% }
body { 
	height:100%;
	margin:0;padding:0;
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;
}
/* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
#map_canvas { 
	width:550px;
	height:400px;
	margin:auto;
/*	margin-top:100px;*/
}
#map_control_tool{
	position:relative;
	width:550px;	
	margin:auto;	
	margin-top:5px;
	background-color:#F1F7E6;
}
</style>


</head>

<body>

<div style="margin:auto;width:600px;padding-top:50px;">
 <div id="map_canvas"></div>
 <div id="map_control_tool">
  <input type="button" name="button" id="button" value="Clear Map Polylines" onclick="clearMapPolylines();" />
 </div>
</div>
 
<script src="//code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> 
<script type="text/javascript">
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
var arr_path=[]; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บค่าอาเรย์ ตำแหน่ง path
var makePolyline; // กำหนดตัวแปร ฟังก์ชั่น สร้างเส้น polylines
var objPolylines=[]; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บค่า object ของ polylines
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
	GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
	// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
	var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
	var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
	// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
	var my_DivObj=$("#map_canvas")[0]; 
	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
		mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
	
	var my_Marker = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker
		position: my_Latlng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง
		map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map
		draggable:true, // กำหนดให้สามารถลากตัว marker นี้ได้
		title:"คลิกลากเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ!" // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ
	});
	
	// กำหนด event ให้กับตัว marker เมื่อสิ้นสุดการลากตัว marker ให้ทำงานอะไร
	GGM.event.addListener(my_Marker, "dragend", function() {
		var my_Point = my_Marker.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย
		arr_path.push(my_Point); // เพิ่มค่าตำแหน่ง จากตัว marker ตำแหน่งล่าสุด
    map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker ล่าสุด
				
		makePolyline(arr_path); // ส่งค่าตำแหน่งใน array ไปสร้างเส้น polylines ในแผนที่
//		console.log(arr_path);
	});		

	// กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ zoom
	GGM.event.addListener(map, "zoom_changed", function() {
		$("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value 	
	});

}

makePolyline=function(arr_path){
//	console.log(arr_path.length);
	var i=arr_path.length-1;
	objPolylines[i] = new GGM.Polyline({ // กำหนดรูปแบบของเส้น polylines
		path: arr_path,// array ตำแหน่งที่เก็บค่า lat,lon
		strokeColor: "#FF0000", // สี
		strokeOpacity: 1.0, // ความโปร่งใส
		strokeWeight: 2 //ความหน้าของเส้น
	});	
	objPolylines[i].setMap(map);	// สร้างเส้น polylines ในแผนที่
//	console.log(arr_path);
//	console.log(objPolylines);
}
clearMapPolylines=function(){
	arr_path=[];	
	for(i=0;i<objPolylines.length;i++){
//		console.log(i);
		objPolylines[i].setMap(null);
	}

//	console.log(arr_path);
}
$(function(){
	// โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
	// ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
	// v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
	//	v เวอร์ชัน่ 3.2
	//	sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
	//	language ภาษา th ,en เป็นต้น
	//	callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize
	$("<script/>", {
	 "type": "text/javascript",
	 src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize"
	}).appendTo("body");	
});
</script> 
</body>
</html>
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ