รู้จักการใช้งานฟังก์ขัน after() ใน jquery

18 October 2008 By Ninenik Narkdee
jquery after

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jquery afterสมมติ xxx คือ element หรือ selector ที่กำหนด

รูปแบบการใช้งาน $("xxx").affter(content)

เมื่อ content คือ ข้อความหรือ html
การทำงานของฟังก์ชันคือ เป็นการแทรกเนื้อหา หรือ html ต่อท้าย element ที่เรากำหนด

jQuery Code

<span id="greeting">Hello</span>
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":button").click(function(){ // เงื่อนไขการคลิกสำหรับทดสอบ
		$("#greeting").after("<span> How are you?</span>");
	});
});
</script>
<br />
<input type="button" name="Button" value="คลิกแสดงตัวอย่าง" />

ตัวอย่างผลลัพธ์

Hello

คำอธิบาย

เมื่อมีการคลิกปุ่ม คลิกแสดงตัวอย่าง จะมีการแทรก html ที่ีมีข้อความว่า How are you?
ต่อท้ายจาก element ที่กำหนดซึ่งคือ แท็ก span ที่มี id เท่ากับ greetingอย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: after jqueryURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ