รู้จัก และใช้งาน DATEDIFF() ใน mysql ฟังก์ชัน เทียบช่วงเวลาที่เหลือ

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ช่วงเวลา datediff mysql

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ช่วงเวลา datediff mysql datediff() เป็น ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่ของ mysql ใช้สำหรับหาค่าต่างของวันที่สองวันที่

 
ตัวอย่าง
 
SELECT DATEDIFF("2012-01-12",NOW()) 
// วันที่ปัจจุบันคือ 2012-01-11 คือค่า NOW()
// ค่าที่ได้จะเท่ากับ 1 ได้จาก วันที่แรก ลบด้วย วันที่ที่สอง
// 2012-01-12  ลบ ด้วย 2012-01-11 คือได้ค่าต่างกัน 1 วัน
// อธิบายได้ว่า วันที่แรกมากกว่าวันที่ที่สอง 1 วัน
 
 
ตัวอย่างถ้ากำหนดวันที่แรก น้อยกว่าวันที่ที่สอง ค่าที่ได้จะติดลบ
 
SELECT DATEDIFF(NOW(),"2012-01-12") 
// วันที่ปัจจุบันคือ 2012-01-11 คือค่า NOW()
// ค่าที่ได้จะเท่ากับ -1 ได้จาก วันที่แรก ลบด้วย วันที่ที่สอง
// 2012-01-11  ลบ ด้วย 2012-01-12 คือได้ค่าต่างกัน 1 วัน แต่มีเครื่องหมาย - 
// (ติดลบกำหนดว่า วันที่แรกน้อยกว่าวันที่ที่สองอยู่ 1 วัน)
 
 
 
แนวทางการนำไปใช้งาน
 
การลบรายการที่เลยวันที่กำหนดมาแล้ว 3 วัน
 
DELETE FROM table WHERE DATEDIFF(date_field,NOW())>=3 
// คำสั่งลบรายการที่ วันที่ date_field มากกว่าวันที่ปัจจุบัน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
//  (date_field คือวันที่ที่ใช้ตรวจสอบ มีรูปแบบ 0000-00-00 เช่น 2012-01-05)
// การทำงานคือ หลังจาก 3 วันนับจากวันที่กำหนด date_field รายการนั้นๆ ก็จะถูกลบ
 
 
 
 
การเลือกรายการที่วันที่ ก่อนครบกำหนด 7 วัน 
 
SELECT * FROM table WHERE DATEDIFF(NOW(),date_field)=-7 
// คำสั่งเลือกรายการ ที่จะครบกำหนดวันที่ date_field ในอีก 7 วัน
// (date_field คือวันที่ที่ใช้ตรวจสอบ มีรูปแบบ 0000-00-00 เช่น 2012-01-05)
// ในกรณีนี้ date_field คือวันที่ที่จะครบกำหนด
// การทำงานคือ ถ้าอีก 7 วันนับจากวันนี้ จนถึงวันที่ครบกำหนด date_field รายการก็จะถูกนำมาแสดง
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ