รู้จัก และใช้งาน DATEDIFF() ใน mysql ฟังก์ชัน เทียบช่วงเวลาที่เหลือ

เขียนเมื่อ 11 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
mysql ช่วงเวลา datediff

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ mysql ช่วงเวลา datediff datediff() เป็น ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่ของ mysql ใช้สำหรับหาค่าต่างของวันที่สองวันที่

 
ตัวอย่าง
 
SELECT DATEDIFF("2012-01-12",NOW()) 
// วันที่ปัจจุบันคือ 2012-01-11 คือค่า NOW()
// ค่าที่ได้จะเท่ากับ 1 ได้จาก วันที่แรก ลบด้วย วันที่ที่สอง
// 2012-01-12  ลบ ด้วย 2012-01-11 คือได้ค่าต่างกัน 1 วัน
// อธิบายได้ว่า วันที่แรกมากกว่าวันที่ที่สอง 1 วัน
 
 
ตัวอย่างถ้ากำหนดวันที่แรก น้อยกว่าวันที่ที่สอง ค่าที่ได้จะติดลบ
 
SELECT DATEDIFF(NOW(),"2012-01-12") 
// วันที่ปัจจุบันคือ 2012-01-11 คือค่า NOW()
// ค่าที่ได้จะเท่ากับ -1 ได้จาก วันที่แรก ลบด้วย วันที่ที่สอง
// 2012-01-11  ลบ ด้วย 2012-01-12 คือได้ค่าต่างกัน 1 วัน แต่มีเครื่องหมาย - 
// (ติดลบกำหนดว่า วันที่แรกน้อยกว่าวันที่ที่สองอยู่ 1 วัน)
 
 
 
แนวทางการนำไปใช้งาน
 
การลบรายการที่เลยวันที่กำหนดมาแล้ว 3 วัน
 
DELETE FROM table WHERE DATEDIFF(date_field,NOW())>=3 
// คำสั่งลบรายการที่ วันที่ date_field มากกว่าวันที่ปัจจุบัน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
//  (date_field คือวันที่ที่ใช้ตรวจสอบ มีรูปแบบ 0000-00-00 เช่น 2012-01-05)
// การทำงานคือ หลังจาก 3 วันนับจากวันที่กำหนด date_field รายการนั้นๆ ก็จะถูกลบ
 
 
 
 
การเลือกรายการที่วันที่ ก่อนครบกำหนด 7 วัน 
 
SELECT * FROM table WHERE DATEDIFF(NOW(),date_field)=-7 
// คำสั่งเลือกรายการ ที่จะครบกำหนดวันที่ date_field ในอีก 7 วัน
// (date_field คือวันที่ที่ใช้ตรวจสอบ มีรูปแบบ 0000-00-00 เช่น 2012-01-05)
// ในกรณีนี้ date_field คือวันที่ที่จะครบกำหนด
// การทำงานคือ ถ้าอีก 7 วันนับจากวันนี้ จนถึงวันที่ครบกำหนด date_field รายการก็จะถูกนำมาแสดง
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ