รู้จัก holdReady ของ jQuery เวอร์ชั่น 1.6 เป็นต้นไป

เขียนเมื่อ 10 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
jquery holdready

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jquery holdready ชะลอการทำงานของ  jQuery s ready event. และให้ทำงานในส่วนของ script 

ที่กำหนดก่อน แล้วค่อยทำงานในส่วนของ jQuery s ready event.
 
ทดสอบรันไฟล์ ข้างต้น เพื่อเปรียบเทียบลำดับการทำงาน
 
ไฟล์ jq_learn121112_1.php case 1
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>div { color:red; }</style>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
</head>
<body>


<script type="text/javascript">
console.log("1");
$.holdReady(true);
$.getScript("myplugin.js", function() {
	console.log("2");
     $.holdReady(false);
	 console.log("3");
});
</script>
<script type="text/javascript">
console.log("4");
$(function(){
	console.log("5");
});
console.log("6");
</script>
</body>
</html>
<script type="text/javascript">
console.log("7");
</script>
 
 
ไฟล์ jq_learn121112_1.php case 2
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>div { color:red; }</style>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
</head>
<body>


<script type="text/javascript">
console.log("1");
//$.holdReady(true);
$.getScript("myplugin.js", function() {
	console.log("2");
//     $.holdReady(false);
	 console.log("3");
});
</script>
<script type="text/javascript">
console.log("4");
$(function(){
	console.log("5");
});
console.log("6");
</script>
</body>
</html>
<script type="text/javascript">
console.log("7");
</script>
 
 
ไฟล์ myplugin.js สำหรับทดสอบ
 
// JavaScript Document
console.log("test sample plugin");
 
 
ดูผลลัพธ์หลังจากรันโค้ดใน แท็บ console ใน google chrome โดยกด F12
สังเกตลำดับการรันของตัวเลขที่แสดง รวมทั้งผลลัพธ์การทำงานของ ไฟล์ myplugin.js


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: jquery holdreadyURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ