สร้างคลิกขวาเมนูในเว็บด้วย CSS + jQuery อย่างง่ายดาย

เขียนเมื่อ 15 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
css เมนู jquery

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ css เมนู jqueryคลิกขวาในเว็บ เพื่อดูตัวอย่างผลลัพธ์ สามารถนำไปประยุกต์ได้

CSS Code

<style type="text/css">  
ul.v_menu{ /* กำหนดขอบเขตของเมนู */ 
  list-style:none;  
  margin:0px;  
  padding:0px;  
  width:180px;  
  font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", Vanessa;  
  font-size:12px;  
	display:none;
}  
ul.v_menu > li{ /* กำหนดรูปแบบให้กับเมนูเ */ 
  display:block;  
  height:20px;  
  text-indent:5px;  
  background-color:#000000;  
  border:1px #999999 groove;  
}  
ul.v_menu > li:hover{ /* กำหนดรูปแบบให้กับเมนูเมื่อมีเมาส์อยู่เหนือ */ 
  display:block;  
  height:20px;  
  text-indent:5px;  
  background-color:#9AC305;  
  border:1px #999999 groove;  
}  
ul.v_menu > li > a{ /* กำหนดรูปแบบให้กับลิ้งค์ */ 
  text-decoration:none;  
  color:#FFFFFF;  
	font-weight:bold;
  line-height:20px;  
}  
</style>

Javascript Code

<script language="javascript" src="js/jquery-1.2.6.min.js"></script>
<script type="text/javascript"> 
$(function(){
$(document).bind("contextmenu",function(ev){   
	var ev=ev || window.event;
	var evTarget=ev.srcElement.tagName.toLowerCase();
	var x,y;
	if (document.all) {
		if(evTarget=="input" || evTarget=="textarea")
		return;
		x=ev.clientX + document.body.scrollLeft;
		y=ev.clientY + document.body.scrollTop;
	}else{
		if(evTarget=="input" || evTarget=="textarea")
		return;
		x=ev.pageX;
		y=ev.pageY;
	}
	x-=15;
	y-=15;	
	$("ul.v_menu").css({
		position:"absolute",
		left:x,
		top:y
	});
	$("ul.v_menu").show();
	return false;
});
 
	$("ul.v_menu").hover(function(){
 
	},function(){
		$("ul.v_menu").hide();
	});
	$("ul.v_menu").click(function(){
		$("ul.v_menu").hide();	
	});	
	
});
</script>

HTML Code

<ul class="v_menu"> 
  <li><a href="#menu1">PHP Learning</a></li> 
  <li><a href="#menu2">AJAX Learning</a></li> 
  <li><a href="#menu3">Javascript Learning</a></li> 
  <li><a href="#menu4">CSS Learning</a></li>       
  <li><a href="#menu5">MySQL Learning</a></li>       
  <li><a href="#menu6" target="_blank">jQuery Learning</a></li>       
  <li><a href="http://www.google.com" target="_blank">Google.com</a></li>      			 
</ul> 

คลิกขวาในเว็บ เพื่อดูตัวอย่างผลลัพธ์ สามารถนำไปประยุกต์ได้กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ