สร้างปฏิทินด้วย php และ css โดยไม่ต้องใฃ้ตาราง

09 November 2008 By Ninenik Narkdee
php ปฏิทิน css

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php ปฏิทิน cssสร้างปฏิทินด้วย php และ css โดยไม่ต้องใฃ้ตาราง

CSS Code
 

<style type="text/css">
div.holder{
	position:relative;
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", Vanessa;
	border:2px solid #999;
	float:left;
	font-size:12px;
	width:175px;
	padding:5px;
}
div.month{
	position:relative;
	display:block;
	height:18px;
	width:100%;
	float:left;
	left:0;
	top:0;
	background:#567; 
	color:#fff; 
	border-bottom:2px solid #89a;
	text-align:center;
}
div.wkday{
	position:relative;
	clear:both;
	float:left;
	height:18px;
	display:block;
	width:100%;
	background:#567; 
	color:#fff; 
	border-bottom:3px solid #234;
}
div.wkday span{
	display:block;
	float:left;
	width:25px;
	text-align:center;	
}
div.box_day {
	position:relative;
	width:100%;
	clear:both;
	float:left;	
	background:#EEEEEE; 
	color:#000;
	word-spacing:8px;
	text-indent:3px;
	}
</style>

PHP Code

<?php
$thai_month_arr=array(  
  "0"=>"",  
  "1"=>"มกราคม",  
  "2"=>"กุมภาพันธ์",  
  "3"=>"มีนาคม",  
  "4"=>"เมษายน",  
  "5"=>"พฤษภาคม",  
  "6"=>"มิถุนายน",  
  "7"=>"กรกฎาคม",  
  "8"=>"สิงหาคม",  
  "9"=>"กันยายน",  
  "10"=>"ตุลาคม",  
  "11"=>"พฤศจิกายน",  
  "12"=>"ธันวาคม"           
);
//$now_month="2008-11-01";
$now_month=date("Y-m-01");
$mk_time=strtotime($now_month);
$day_no=date("t",$mk_time);
$wan_no=date("w",$mk_time);
$box_day=$day_no+$wan_no;
$rows_week=ceil($box_day/7);
$total_box=$rows_week*7;
function get_day($no_day,$wan_no,$day_no){
	$wan_tee=$no_day-$wan_no;
	if($wan_tee<=0){
		$wan_tee="__";						
		return $wan_tee;
	}else{
		if($wan_tee<=$day_no){
		return str_pad($wan_tee,2,"0",STR_PAD_LEFT);
		}else{
		return "__";
		}
	}
}
?>
<div class="holder">
<div class="month">
<?=$thai_month_arr[intval(date("m"))]?> <?=date("Y")+543?>
</div>
<div class="wkday">
<span>อา</span>
<span>จ</span>
<span>อ</span>
<span>พ</span>
<span>พฤ</span>
<span>ศ</span>
<span>ส</span>
</div>
<?php for($i=1;$i<=$total_box;$i++){ ?>
<?php if($i%7==1){ echo "<div class='box_day'>"; }?>
 <?=get_day($i,$wan_no,$day_no)?>
<?php if($i%7==0 || $i==$total_box){ echo "</div>n"; }?>
<?php } ?>
</div>
<br style="clear:both;" />

ตัวอย่าง
 


 

กรกฎาคม 2553
อา พฤ
__ __ __ __ 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31เพียงกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: php ปฏิทิน cssURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ