สร้างฟังก์ชันการหา whois เบื้องต้นด้วย php อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
whois php

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ whois phpฟังก์ชันสำหรับหา whois ของโดเมนเบื้องต้น

ไฟล์ show_whois.php

<?php
function get_whois_data($test_server, $test_domain) {
	$msg = "";
	$connection = fsockopen($test_server, 43, $errno, $errstr, 10);
	if (!$connection) {
		$msg = "Can't connect to the server!";
	} else {
		sleep(2);
		fputs($connection, $test_domain."\r\n"); 
		while (!feof($connection)) {
			$msg[] = fgets($connection, 4096);
		}
		fclose($connection);
	}
	return $msg;
}
if($_POST['Submit']!=""){
	if(ereg(".th",$_POST['domain_ext'])){
		$data=get_whois_data("whois.thnic.net",trim($_POST['domain']));
		foreach($data as $key=>$value){
			echo $value."<br>";
		}
	}else{
		$data=get_whois_data("whois.internic.net",trim($_POST['domain']));
		foreach($data as $key=>$value){
			echo $value."<br>";
		}	
	}
}
?>

ไฟล์ whois_form.php

<form id="form1" name="form1" method="post" action="show_whois.php">
 <input name="domain" type="text" id="domain" />
 <select name="domain_ext" id="domain_ext">
  <option value="com">com</option>
  <option value="net">net</option>
  <option value="org">org</option>
  <option value="biz">biz</option>
  <option value="asia">asia</option>
  <option value="edu">edu</option>
  <option value="info">info</option>
  <option value="name">name</option>
  <option value="ac.th">ac.th</option>
  <option value="co.th">co.th</option>
  <option value="go.th">go.th</option>
  <option value="or.th">or.th</option>
 </select>
 <input type="submit" name="Submit" value="Submit" />
</form>

ตัวอย่าง

คลิกตัวอย่าง การหา whois เบื้องต้นด้วย php


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: php whoisURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ