สร้างฟังก์ชันเขียนไฟล์ด้วย PHP

10 November 2008 By Ninenik Narkdee
php เขียนไฟล์

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php เขียนไฟล์<?php
// สร้างฟังก์ชันเขียนไฟล์
function write($path, $content, $mode="w+"){
  if (file_exists($path) && !is_writeable($path)){ return false; }
  if ($fp = fopen($path, $mode)){
    fwrite($fp, $content);
    fclose($fp);
  }
  else { return false; }
  return true;
}
// การใช้งาน โมดเขียนไฟล์เริ่มต้น w+ 
write("data/test.text","ทดสอบ","w+");
?>


เพียงกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: php เขียนไฟล์URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ